مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
رشته های دانشگاه UPM

لیست رشته  ارشد و دکترای دانشگاه upm

Faculty of Agriculture

دانشکده کشاورزی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

کشاورزی

Agronomy

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

تجارت کشاورزی

Agribusiness

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economy

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

تکنولوژی کشاورزی

Agro technology

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

تولیدات حیوانی

Animal Production

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

پرورش آبزیان

Aquaculture

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

حشره  شناسی

Entomology

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

ژنتیک وپرورش حیوانات

Genetics and Animal Breeding

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

باغبانی

Horticulture

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مدیریت منابع زمینی

Land Resource Management

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

پاتولوژی گیاهی

Plant Pathology

-

**25,000

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت کشت

Master in Plantation Management

-

**25,000

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع زمینی

Master in Land Resource Management

-

**18,000

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع پایدار

Master in Sustainable Resource Management

Graduate School of Management (GSM)

دانشکده مدیریت

Master of Business Administration(MBA)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

**43,800

واحد درسی

مدیریت مالی

Finance

-

**43,800

واحد درسی

مدیریت بازاریابی

Marketing

-

**43,800

واحد درسی

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

-

**43,800

واحد درسی

بازرگانی بین الملل

International Business

-

**43,800

واحد درسی

حاکمیت شرکتی

Corporate Governance/GradICSA

-

**43,800

واحد درسی

مدیریت عمومی

General Management

MASTER OF MANAGEMENT (MM)

کارشناسی ارشد مدیریت

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

**34,200

واحد درسی

فناوری اطلاعات

Information Technology

MASTER OF SCIENCE (MS)

کارشناسی ارشد علوم

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

**36,350

واحد درسی و تحقیق

مدیریت

Management

-

**36,350

واحد درسی و تحقیق

مدیریت بازاریابی

Marketing

-

**36,350

واحد درسی و تحقیق

مدیریت مالی

Finance

-

**36,350

واحد درسی و تحقیق

حسابداری

Accounting

-

**36,350

واحد درسی و تحقیق

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)

Management

دکترا مدیریت

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

رفتار سازمانی

Organisational Behaviour

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مدیریت استراتژیک

Strategic Management

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مدیریت فناوری

Technology Management

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مدیریت اطلاعات

Information Management

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مدیریت کار آفرینی

Entrepreneurship

Marketing

دکترا بازاریابی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

استراتژی بازاریابی

Marketing Strategy

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

بازاریابی بین الملل

International Marketing

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

رفتار مصرف کننده

Consumer Behaviour

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

تبلیغات

Promotion

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

خرده فروشی

Retailing

Finance

دکترا مالی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

تحلیل سرمایه  گذاری

Investment Analysis

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مالی بین الملل

International Finance

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

سهام و تحلیل امنیت

Security Analysis and Portfolio Theory

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مالی اسلامی

Islamic Finance

 

Accounting

دکترا حسابداری

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مدیریت حسابداری

Management Accounting

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

حسابداری مالی

Financial Accounting

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

حسابرسی

Auditing

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

مالیات

Taxation

**64.650

 

واحد درسی و تحقیق

آموزش حسابداری

Accounting Education

Accounting

دکترا حسابداری

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی

مدیریت منابع انسانی

Human Resource management

Business law

دکترا حقوق تجارت

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

**64.650

 

واحد درسی

حقوق تجارت

Business law

Faculty of Economic and Management

دانشکده اقتصاد و مدیریت

Master of Economics

کارشناسی ارشد اقتصاد

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 

*7,600

واحد درسی

اقتصاد مالی

Financial Economics

 

*7,600

واحد درسی

اقتصاد توسعه

Development Economics

 

*7,600

واحد درسی

اقتصاد صنعتی

Industrial Economics

 

*7,600

واحد درسی

اقتصاد بین الملل

International Economics

 

*7,600

واحد درسی

منابع طبیعی و اقتصاد محیط زیست

Resource and Environmental Economics

Master of science and Doctor of Phylosophy

کارشناسی ارشد و دکترا

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

اقتصاد مالی

Financial Economics

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

اقتصاد توسعه

Development Economics

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

اقتصاد صنعتی

Industrial Economics

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

اقتصاد بین الملل

International Economics

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

منابع طبیعی و اقتصاد محیط زیست

Resource and Environmental Economics

Faculty of Forestry

دانشکده  جنگلداری

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

جنگلداری

forestry

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مدیریت پارک و بازیابی

Park and Recreation Management

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

تکنولوژی و علوم چوب

Wood Science and Technology

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت مناطق جنگلی حاره ای

Master of Tropical Forest Management

 

-

*2,600

واحد درسی

تکنولوژی صنایع چوب

Master of Wood Industries Technology

 

-

واحد درسی و تحقیق

دکترا

Doctor of philosophy

Faculty of Veterinary  Medicine

دانشکده دامپزشکی

Master of Science(MS)

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

آناتومی

Anatomy

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

بهداشت آبزیان

Aquatic Animal Health

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

اپیدمی شناسی

Epidemiology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

خون شناسی و آسیب شناسی

Hematology  and Clinical Pathology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

هیستولوژی

Histology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

دارو شناسی

Pharmacology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

فیزیولوژی

Physiology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

سم شناسی

Toxicology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

باکتری شناسی

Bacteriology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

پاراسیتولوژی

Parasitology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

ویروس شناسی

Virology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

ایمنولوژی

Immunology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

بهداشت عمومی

Public Health

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

سیتو ژنسیس

Theriogenology

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

بهداشت حیات وحش

Wildlife Health

Master of Veterinary Science (MVSc)

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

بیهوشی

Anesthesiology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

آناتومی

Anatomy

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

بهداشت آبزیان

Aquatic Animal Health

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پزشکی پرندگان

Avian Medicine

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

اپیدمی شناسی

Epidemiology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پزشکی اسب

Equine medicine

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

خون شناسی و آسیب شناسی

Hematology  and Clinical Pathology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

هیستولوژی

Histology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پزشکی حیوانات آزمایشگاهی

Laboratory Animal Medicine

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

دارو شناسی

Pharmacology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

فیزیولوژی

Physiology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پزشکی نشخوار کنندگان

Ruminant Medicine

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پزشکی حیوانات کوچک

Small Animal Medicine

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

سم شناسی

Toxicology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

باکتری شناسی

Bacteriology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پاراسیتولوژی

Parasitology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

پاتولوژی

Pathology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

ویروس شناسی

Virology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

ایمنولوژی

Immunology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

بهداشت عمومی

Public Health

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

جراحی

Surgery

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

رادیولوژی

Radiology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

سیتو ژنسیس

Theriogenology

*3,400

*2,900

واحد درسی و تحقیق

بهداشت حیات وحش

Wildlife Health

Faculty of Engineering

دانشکده مهندسی

Department of Aerospace Engineering

دانشکده مهندسی هوا فضا

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی

مهندسی هوا فضا

Aerospace Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی

مهندسی متدهای محاسباتی

Computational Method in Engineering

-

*2,600

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مهندسی طراحی و نو آوری

Master of Innovation and Engineering Design

Department of Aerospace Engineering

دانشکده مهندسی هوا فضا

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی سازه و ساخت

Master of Structural Engineering and Constructions

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی آب

Master of Water Engineering

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور

Master of Remote Sensing and Geographic Information Systems

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی بزرگراه و حمل و نقل

Master of Highway and Transportation Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی ژئو تکنیک وژئولوژی

Geotechnical & Geological Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی بزرگراه و حمل و نقل

Highway and Transportation Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مدیریت پروژه

Project Management

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی سازه

Structural Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی منابع آبی

Water Resource Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی بهداشت و محیط زیست

Sanitary & Environmental Engineering

Department of Electrical and Electronic Engineering

دانشکده برق و الکترونیک

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی برق قدرت

Electrical Power Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی الکترونیک

Electronic Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی کنترل و دستگاههای خودکار

Control & Automation  Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی ابزار

Instrumentation Engineering

Department of Chemical and Environmental Engineering

دانشکده شیمی و محیط زیست

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی زیست محیطی

Master of Environmental Engineering

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری محیط زیست

Master of Environmental Technology Management

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی بیوشیمی

Biochemical Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی و علوم مواد

Material Science and Engineering

 

Department of Computer and Communication Systems Engineering

دانشکده کامپیوتر و سیستم های ارتباطی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی کامییوتر

Computer  System Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی هوش مصنوعی و سیستمهای تعبیه شده

Embedded & Artificial Intelligence Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی سیستم های مالتی مدیا

Multimedia Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی سیستم های ارتباطی بیسیم

Wireless Communication Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی شبکه و ارتباطات

Communication &Network Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی سیستم های فیبر نوری و فونوتیک

Photonics & Optical Fibre Systems Engineering

Department of Computer and Communication Systems Engineering

دانشکده کامپیوتر و سیستم های ارتباطی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

Master of Engineering Management

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید

Master of Manufacturing Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی سیستم های ساخت و تولید

Manufacturing Systems Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی مواد

Material Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی طراحی

Design Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی انرژی

Energy Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی صنایع

Industrial &System Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی مکاترونیک

Mechatronics Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی پزشکی و بیو مکانیک

Medical & Biomechanics Engineering

Department of Process and Food Engineering

دانشکده مهندسی غذا و تولید

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

فرایندهای کشاورزی

Agricultural Process Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی بیو پروسس

Bio-Process Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی صنایع غذایی

Food Engineering

*3,100

*2,600

واحد درسی و تحقیق

مهندسی بسته بندی

Packaging Engineering

Faculty of Educational Studies

دانشکده علوم آموزشی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی

Master of Education (Curriculum and Instruction

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

فناوری آموزشی

Master of Education (Educational Technology)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی

Master of Human Resource Development

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش اجرایی

Master of Education (Educational Administration

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

تربیت اخلاق

Moral Education

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش کودکان

Master of Education (Pedagogy)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

Master of Education (Physical Education)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی

Master of Education (Educational Psychology)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

جامعه شناسی آموزشی

Sociology of Education

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

Master of Education (Sports Science)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش انگلیسی (زبان دوم)

Master of Education (Teaching of English as Second Language)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش تدریس

Master of Education (Teachical and Vocational Education)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

مشاوره و راهنمایی

Master of Education (Guidance and Counseling)

*2,900

2,400*

واحد درسی و تحقیق

آموزش توسعه

Extension Education

Faculty of Science

دانشکده آموزش

Department of Biology

دانشکده زیست شناسی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سم شناسی

Ecotoxicology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

قارچ شناسی و آسیب شناسی گیاهی

Mycology & plant Pathology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ژنتیک گیاهی و جانوری

Plant & Animal Genetics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی محیط زیست

Environmental Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

گوناگونی زیستی و حفاظت منابع زیستی

Biodiversity and Conservation of Natural Resources

Department of Physics

دانشکده فیزیک

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اپتیک کاربردی

Applied Optics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک تابشی کاربردی

Applied Radiation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک ارتباطات

Communication Physics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک  نارسانا

Dielectric Physics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مواد مغناطیسی

Magnetic Materials

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مایکرو ویو

Microwaves

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک مالتی مدیا

Multimedia Physics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

علم نانو

Nanoscience

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

انرژی خورشیدی

Solar Energy

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک ابر رسانا

Superconductor

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیک تئوری

Theoretical Physics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ابزار و حس گرها

Sensors and Instrumentation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فناوری و علوم کوانتوم

Quantum Sciences and Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سونوگرافی و مواد

Ultrasonic and Marerials

Department of Chemistry

دانشکده شیمی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی تجزیه

Analytical Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کاتا لیز

Catalysis

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

الکتروشیمی

Electrochemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی زیست محیطی

Environmental Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی مواد

Material Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی تولیدات طبیعی

Natural Product Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی روغنها

Oleo chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی پلیمر

Polymers Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی کلویید

Colloid Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ترکیب

Synthesis

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی تئوری

Computational and Theoretical Chemistry

Department of Mathematics

دانشکده ریاضیات

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

*2,600

واحد درس

آمار کاربردی

Master of applied statistics (course work)

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ریاضیات محض

Pure mathematics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آمار

Statistics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ریاضی کاربردی

Applied Mathematics

Faculty of Food Science And Technology

دانشکده تکنولوژی و علوم غذا

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ایمنی غذایی

Food Safety

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

علوم مواد غذایی

Food Science

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی غذایی

Food Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی غذایی

Food Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت غذایی

Food Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

خدمات غذا

Food service

Faculty of Human Ecology

دانشکده بوم شناسی انسانی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

توسعه انسانی

Human Development

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اکولوژی خانواده

Family Ecology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت و اقتصاد خانواده

Family Economics and Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مطالعات مصرف کننده

Consumer Science

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

توسعه ارتباطات

Community Development

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

جنسیت و توسعه

Gender and Development

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

روانشناسی رشد کودک

Psychology and Child Development

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مطالعات فلسفه و تمدن

Philosophy and Civilization Studies

-

*2,600

واحد درس و تحقیق

دولت و سیاست

Politics and Government

-

*2,600

واحد درس و تحقیق

توسعه روانشناسی

Development Psychology

-

*2,600

واحد درس و تحقیق

روانشناسی اجتماعی

Social Psychology

-

*2,600

واحد درس و تحقیق

موسیقی

Music

*3,100

-

واحد درس و تحقیق

توسعه و سیاست

Politics and Development

*3,100

-

واحد درس و تحقیق

مسکن

Housing

 

Faculty of Modern Language and Communication

دانشکده زبانهای مدرن و ارتباطات

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*2,900

2,400*

واحد درس و تحقیق

زبان انگلیسی

English Language

*2,900

2,400*

واحد درس و تحقیق

ادبیات انگلیسی

English Literature

*2,900

2,400*

واحد درس و تحقیق

ادبیات چینی

Chinese

Literature

*2,900

2,400*

واحد درس و تحقیق

زبان عربی

Arabic Language

*2,900

2,400*

واحد درس و تحقیق

ارتباطات انسانی

Human Communication

-

2,400*

واحد درس و تحقیق

ارتباطات سازمانی

Master of Communication(Organizational Communication)

-

2,400*

واحد درس و تحقیق

توسعه ارتباطات(فقط کارشناسی ارشد)

Master of Communication (Development Communication)

-

2,400*

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی ارتباطات(فقط کارشناسی ارشد)

Master of Communication (Communication Technology)

-

2,400*

واحد درس و تحقیق

روزنامه نگاری

Master of Communication (Journalism)

-

2,400*

واحد درسی

کارشناسی ارشد زبان شناسی کاربردی

Master of Applied

Linguistic

-

2,400*

واحد درسی

کارشناسی ارشد ادبیات دنیا

Master of World Literature

-

2,400*

واحد درسی

کارشناسی ارشد ارتباطات  شرکتی

Master of Corporate Communication

*2,900

-

واحد درس و تحقیق

ارتباطات جمعی

Mass Communication

Faculty of Medical and Health Science

دانشکده پزشکی و بهداشت

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

پاتولوژی شیمی

Chemical Pathology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

بهداشت اجتماعی

Community Health

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

تغذیه اجتماعی

Community Nutrition

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

بهداشت محیط زیست

Environmental Health

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

ژنتیک

Genetics

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

خون شناسی

Hematology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

ژنتیک انسانی

Human Genetics

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

ایمنو بیولوژی

Immunobiology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

پزشکی میکروبیولوژی

Medical Microbiology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

پزشکی انگل شناسی

Medical Parasitology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

زیست مولکولی

Molecular Biology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

پزشکی مولکولی

Molecular Medicine

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

علوم تغذیه

Nutrition Science

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

بهداشت و ایمنی شغلی

Occupational Health and Safety

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

دارو شناسی و سم شناسی

Pharmacology and Toxicology

*3,400

*2,900

واحد درس و تحقیق

فیزیولوژی

Physiology

Faculty of Computer Science and Information Technology

دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

-

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

(فقط ترم اول)

Master of Computer Science

( for first Semester only)

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستمهای توازن و پخش

Parallel and distributed Computing

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شبکه کامپیوتر

Computer  Networks

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستم پایگاه داده ها

Database Systems

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستمهای هوشمند

Intelligent Computing

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ایمنی در محاسبات

Security in Computing

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

گرافیک کامپیوتر

Computer Graphics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستمهای  مالتی مدیا

Multimedia System

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستم ها و زبان برنامه نویسی

Program Language and Systems

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بازیابی اطلاعات مالتی مدیا

Multimedia Information Retrieval

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بینایی کامپیوتر

Computer Vision

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت دانش

Knowledge Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستم اطلاعات

Information System

Faculty of Environmental Studies

دانشکده مطالعات محیط زیست

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 

*2,600

واحد درسی

کارشناسی ارشد محیط زیست

Master of Environment

Environmenral Science

علوم محیط زیست

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کیفیت و حفظ محیط زیست

Environmental Quality and Conservation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فناوری کنترل آلودگی محیط زیست

Environmental Pollution Control Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدل سازی و آنالیز محیط زیست

Environmental Analysis and Modeling

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستمهای و فرایندهای محیط زیست

Environmental System and Processes

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اکوسیستم آب های شیرین

Marin and Fresh Water Ecosystem

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آب شناسی وآبهای زیر زمینی محیط زیست

Environmental Hydrology Hydrogeology

Environmental management

مدیریت محیط زیست

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

Environmental Planning and Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیاست گذاری و نظارت محیط زیست

Environmental Policy and Governance

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اقتصاد محیط زیست

Environmental Economics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

نژاد محیط زیست

Environmental Ethics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آموزش محیط زیست

Environmental Education

Faculty of Agriculture and Food Sciences

دانشکده کشاورزی و علوم غذا

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

حشره شناسی

Entomology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

باغبانی

Horticulture

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت منابع زمین

Land Resource Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آسیب شناسی گیاه

Plant Pathology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

جنگلداری

Forestry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

پرورش آبزیان

Aquaculture

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی دریایی

Aquatic Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی و محیط زیست دریایی

Marine Ecology and Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی گیاه

Plant Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی میکروبی

Microbial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

میکروبیولوژی

Microbiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی

Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی تجزیه

Analytical Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی محیط زیست

Environment Chemistry

Faculty of Design and Architecture

دانشکده معماری و طراحی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مطالعات فضای سبز

Landscape Studies

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

علوم معماری

Architecture Studies

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

طراحی شهری

Urban Design

Faculty of Biotechnology and Bimolecular science

دانشکده علوم  بیوتکنولوژی و بیو مولکولی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی سلولی جانوری

Animal cell Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو شیمی

Biochemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوانفور ماتیک و سیستمهای بیولوژی

Bioinformatics and Systems Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی محیطی

Environmental Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی غذا و آنزیم

Food and Enzyme Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

Genetic Engineering and Molecular Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی صنعتی

Industrial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی میکروبی

Microbial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

میکروبیولوژی

Microbiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

نانو بیوتکنولوژی

Nan biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی گیاهی

Plant Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیولوژی ساختمانی

Structural Biology

Faculty of Biotechnology and Bimolecular science

دانشکده علوم  بیوتکنولوژی و بیو مولکولی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی سلولی جانوری

Animal cell Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو شیمی

Biochemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوانفور ماتیک و سیستمهای بیولوژی

Bioinformatics and Systems Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی محیطی

Environmental Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی غذا و آنزیم

Food and Enzyme Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

Genetic Engineering and Molecular Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی صنعتی

Industrial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی میکروبی

Microbial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

میکروبیولوژی

Microbiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

نانو بیوتکنولوژی

Nan biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی گیاهی

Plant Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیولوژی ساختمانی

Structural Biology

 

Institute of Bioscience

موسسه علوم زیستی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

میکروبیولوژی کاربردی

Applied Microbiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی آبزیان

Aquatic Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو انفورماتیک

Bioinformatics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی بایو پروسس

Bioprocess Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

درمان شناسی زیستی

Biotherapeutics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی سلولی

Cell Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت مناطق ساحلی

Coastal Zone Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

دایونوستیک

(آسیب شناسی)

Diagnostics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی آنزیم

Enzyme Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی تخمیر

Fermentation Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

گوناگونی ژنتیکی

Genetic Diversity

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ژنوم شناسی

Genomic / Protemic

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ایمونولوژی

Immunology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اکولوژی زیستی و گوناگونی

Marine Ecology and Biodiversity

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

میکروبیولوژی

Medical Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

شیمی پزشکی

Medical Chemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیو تکنولوژی مولکولی

Molecular Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تومور شناسی

Oncology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

دارو شناسی

Pharmacology

 

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

نورشیمی

Photochemistry

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی متابولیک گیاهی

Plant Metabolite Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی پروتئین

Protein Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زهر شناسی

Toxicology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی واکسن

Vaccine Technology

Institute of Advanced Technology

موسسه فناوری پیشرفته

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مواد پیشرفته

Advanced Material Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی نانو و نانومتریال

Nano-Materials and Nano-Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فن آوری خودرو

Automotive Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی انرژی

Energy Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی زیست دارویی

Biomedical Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تولید یکپارچه کامپیوتری

Computer Integrated Manufacturing

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

رباتها و تکنولوژی هوشمند

Smart technology and Robotics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی رباتیک کشاورزی

Agricultural Robotics Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی کشاورزی (دقیق)

Precision Farming Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی آبیاری و زهکشی

Irrigation and Drainage Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی اطلاعات مکانی

(فضایی و از راه دور)

Spatial Information Engineering

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی ژئوماتیک و GIS

GIS and Geomatic Engineering

Institute of Mathematical Research

موسسه تحقیقات ریاضی

Pure Mathematics

ریاضیات محض

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تئوری اعداد در روشهای تحلیلی

Analytical Methods in Number Theory

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کد نویسی ریاضیات

Mathematical Cryptography

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

جبر و نظریه های ساختاری

Structural Theory of Algebras

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

رنگامیزی نمودارها

Chromaticity of Graphs

Pure Mathematics

ریاضیات محض

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

محاسبات کامپیوتری

Computational Mathematics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

پیش بینی و مدل آماری

Statistical Modeling and Forecasting

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

استنباط و آمار

Computational Statistics and Inference

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

پایایی تحلیل

Reliability Analysis

Mathematical Science and Application

آمار و ریاضیات کاربردی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

انتشار  امواج

Wave Propagation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

دینامیک سیالات

Fluid Dynamics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

محاسبات ریاضیات و زیست شناسی

Computational Mathematical Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

علم اطلاعات کوانتوم

Quantum Information Science

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

محاسبات   کارآمد و توزیع و کاربردها

High Performance Computing and Distributed and Applications

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کاربرد و محاسبات علمی

Scientific Computing and Applications

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کاربردی و تئوری شبکه

Network Theory and Applications

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت دانش و ساختار پیوسته کامپیوتر

Computer Allied Instructions and Knowledge Management

Philosophy and Education of Mathematics

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فلسفه ریاضیات و

Philosophy of Mathematics and Etnomathematics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آموزش ریاضیات

Pedagogy in mathematics Education

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

طراحی صنعتی و تکنولوژی در ریاضیات

Industrial Design and technology in Mathematics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

روانشناسی آموزش و یادگیری ریاضی

Psychology of Teaching and Learning Mathematics

Institute of Tropical Agriculture

موسسه کشاورزی منطقه استوایی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آزمایشگاه محصولات گیاهی

Laboratory of Plantation Crops

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آزمایشگاه پرورش گل و محصولات غذایی

Laboratory of Food Crops and Floriculture

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آزمایشگاه تولید جانوری

Laboratory of Animal Production

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی ترانس ژنیک

Transgenic Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی جانوری

Animal Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فناوری تغذیه جانوری

Animal Feed Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیستم های یکپارچه تولید جانوری

Animal Production Integrated Systems

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی  برداشت محصول

Post Harvest Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تولید مثل و ژنتیک

Genetics and Breeding

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک

Soil Fertility and Plant Nutrition

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیولوژی محیط زیست گیاه

Environmental Plant Physiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت آفت

Biointensive Pest Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

کشاورزی

Agronomy

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی کشاورزی

Agrotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تولیدات جانوری

Animal Production

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

حشره شناسی

Entomology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تولید مثل جانوران و ژنتیک

Genetics and Animal Breeding

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

باغبانی

Horticulture

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت منابع زمین

Land Resource Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

آسیب شناسی گیاه

Plant Pathology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی سلولی جانوران

Animal Cell Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی سیستم ها و مهندسی ژنتیک

Genetic Engineering and Systems Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی

Microbial Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی گیاه

Plant Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

زیست شناسی سیستم ها و زیست انفورماتیک

Bioinformatics and Systems Biology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

فیزیولوژی گیاهی

Plant Physiology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ژن شناسی

Genomics/Proteomics

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

بیوتکنولوژی مولکولی

Molecular Biotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مهندسی متابولیسم گیاه

Plant Metabolite Engineering

Institute for Social Science Studies

موسسه مطالعات علوم اجتماعی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

توسعه و آموزش جامعه

Community Education and Development

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

مطالعات جوانان

Youth Studies

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

توسعه روستایی

Rural Advancement

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

مطالعات صلح

Peace Studies

*2,900

*2,400

واحد درس و تحقیق

ارتباطات و آموزش بهداشت

Health Education and Communication

Institute of Agricultural and Food Policy Studies

موسسه کشاورزی و مطالعات سیاست غذایی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیاست توسعه کشاورزی

Agricultural Development Policy

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

سیاست توسعه منابع طبیعی

Natural Resource Development Policy

Institute of Tropical Forestry and Forest Products

موسسه جنگلداری مناطق استوایی و تولیدات جنگلی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت حفاظت جنگل

Conservation And Forest Canopy Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ارزیابی تاثیرات مخرب در جنگل

Forest Disturbance Impact Evaluation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مدیریت منابع زیستی

Bioresource Management

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

طبیعت و جهانگردی

Nature Tourism

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی بیوکمپوزیت

Biocomposite Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

طراحی محصولات بیوکمپزیت

Biocomposite Products Design

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی کاغذ

Pulp and Paper Technology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

پلیمر زیستی و مشتق

Biopolymer And Derivatives

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

ارزیابی منابع زیستی

Bioresources Valuation

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اقتصاد بیوکمپوزیت

Techno Economics In Biocomposite

Institute of Tropical Forestry and Forest Products

موسسه جنگلداری مناطق استوایی و تولیدات جنگلی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

اجتماع سالخوردگی

Geriatric Community

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

تکنولوژی سالخوردگی

Geornotechnology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

مطالعات سالخوردگان

Gerontology

*3,100

*2,600

واحد درس و تحقیق

جامعه سالخوردگان

Social Gerontologyجهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »دانشگاه پوترا UPM
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0