مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
رشته های دانشگاه USM

لیست رشته ارشد و دکترای دانشگاه USM

 

School Of Communication

( دانشکده ارتباطات)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900 **

واحددرسی

 

ارتباطات

Screen Studies

Communication

(Screen Studies)

 

10,890  **

واحددرسی

 

ارتباطات  روزنامه نگاری محیط زیست

Communication

(Sci ence & Environmental Journalism)

 

9,900  **

واحددرسی و تحقیق

 

ارتباطات

Arts (Communication)

3,300*

3,300*

تحقیق

ارتباطات

Communications

3,300*

3,300*

تحقیق

روزنامه نگاری

Journalism

3,300*

3,300*

تحقیق

روابط عمومی

Public Relation

3,300*

3,300*

تحقیق

تبلیغات

Advertising

3,300*

3,300*

تحقیق

سینما و پخش

Film & Broadcasting

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعات فرهنگی و رسانه ای

Media & Cultural Studies

3,300*

3,300*

تحقیق

ارتباطات انسانی

Human

Communication

School of Physics

(دانشکده فیزیک)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900 **

واحددرسی

 

فیزیک جامدات

Science (Solid State Physics)

 

9,900 **

واحددرسی

 

فیزیک پزشکی

Science (Medical Physics)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

ژئو فیزیک کاربردی

Science(Applied Geophysics)

 

 

واحددرسی و تحقیق

 

تابش

Science(radiation Science)

3,720*

3,720*

تحقیق

فیزیک پزشکی

Medical Physics

3,720*

3,720*

تحقیق

ژئو فیزیک

Geophysics

3,720*

3,720*

تحقیق

بیوفیزیک

Biophysics & Medical Physics

3,720*

3,720*

تحقیق

فیزیک نظری

Theoretical Physics

3,720*

3,720*

تحقیق

انرژی

Energy Studies

3,720*

3,720*

تحقیق

بلورنگارى پرتو ایکس

X Ray Crystallography

3,720*

3,720*

تحقیق

فیزیک کاربردی

Applied Physics

3,720*

3,720*

تحقیق

علوم اختر شناسی (نجوم) و فضا

Astronomy and Atmospheric Sciences

3,720*

3,720*

تحقیق

فیزیک جامدات

Soild States Physics

 

School of Humanities

(دانشکده علوم انسانی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

10,890 **

واحددرسی و تحقیق

 

زبان مالایی

Arts (Malay Language)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

زبان شناسی و زبان انگلیسی

Arts (Linguistics and English Language)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

ادبیات

Arts (Literature)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

مترجمی

Arts (Translation Studies)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

علوم اطلاعات و جغرافیا(GIS)

Science (Geographical Information Science)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

تاریخ جنوب شرق آسیا

Arts (Southeast Asian History)

 

10,890 **

واحددرسی و تحقیق

 

علوم حدیث

Arts (Hadith)

3,060*

3,060*

تحقیق

زبان مالایی

Malay Linguistics/Translation & Interpretation

3,060*

3,060*

تحقیق

ادبیات زبان انگلیسی

English Language & Literature Studies

3,060*

3,060*

تحقیق

جغرافیا

Arts (Geography)

3,060*

3,060*

تحقیق

تاریخ

Arts (History)

3,060*

3,060*

تحقیق

ادبیات

Arts (Literature)

3,060*

3,060*

تحقیق

مطالعات اسلامی

Arts (Islamic Studies)

3,060*

3,060*

تحقیق

مطالعات تمدن اسلام و تمدن آسیا

Arts (Islam Civilization& Asian Civilization)

3,060*

3,060*

تحقیق

فلسفه

Arts (Philosophy)

3,060*

3,060*

تحقیق

باستان شناسی

Arts (Archaeology)

3,060*

3,060*

تحقیق

آموزش

Arts (Education)

School of Housing , Building and Planning

(دانشکده طراحی و ساخت)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

10,890 **

واحددرسی

 

تکنولوژی ساختمان

Science (Building Technology)

 

10,890 **

واحددرسی

 

مسکن

Science (Housing)

 

10,890 **

واحددرسی

 

معماری فضای سبز

Science (Landscape Architecture

 

10,890 **

واحددرسی

 

مدیریت پروژه

Science (Project Management)

 

21,037 **

واحددرسی

 

طراحی

Science (Planning)

 

10,890 **

واحددرسی و تحقیق

 

توریسم

Science (Tourism Development

4,200*

4,200*

تحقیق

مدیریت پروژه

Science(Project Management)

4,200*

4,200*

تحقیق

تکنولوژی ساختمان

Science(Building Technology)

4,200*

4,200*

تحقیق

توریسم

Science (Tourism Development

4,200*

4,200*

تحقیق

نقشه برداری کمی

Science (Quantity Surveying)

4,200*

4,200*

تحقیق

مسکن

Science (Housing)

4,200*

4,200*

تحقیق

طراحی داخلی

Science (Interior Design)

4,200*

4,200*

تحقیق

معماری فضای سبز

Landscape Architecture

4,200*

4,200*

تحقیق

معماری

Science (Architecture)

4,200*

4,200*

تحقیق

طراحی شهری و

منطقه ای

Urban & Regional Planning

               

School of  Chemical Science

(دانشکده شیمی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

تجهیزات و ابزار شیمیایی

Science (Chemical Instrumentation)

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمی آلی

Organic Chemistry

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمی فیزیک

Physical Chemistry

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمی آلی

Inorganic Chemistry

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمی صنعتی

Industrial Chemistry

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمى تجزیه

Analytical Chemistry

School of Computer Science

(دانشکده کامپیوتر)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحددرسی و تحقیق

 

کامپیوتر

Science (Computer Science)

 

9,900**

واحددرسی و تحقیق

 

فن آوری اطلاعات  کار آفرینی (آی تی)

Information Technology Technopreneurship

5,250*

5,250*

تحقیق

برنامه نویسی اقتصاد

Enterprise Computing

5,250*

5,250*

تحقیق

برنامه نویسی  جامعه و پایداری

Social and Sustainable Computing

5,250*

5,250*

تحقیق

هوش محاسباتی

Computational Intelligence

5,250*

5,250*

تحقیق

پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر

Computer Vision and Image Processing

5,250*

5,250*

تحقیق

انفورماتیک تصویری

Visual Informatics

5,250*

5,250*

تحقیق

مهندسی زبان

Language Engineering

5,250*

5,250*

تحقیق

مهندسی دانش

Knowledge Engineering

5,250*

5,250*

تحقیق

محاسبات با کارآیی بالا HPC

High Performance Computing

5,250*

5,250*

تحقیق

امنیت اطلاعات

Information Security

5,250*

5,250*

تحقیق

نرم افزار کامپیوتر

Software Engineering

5,250*

5,250*

تحقیق

شبکه کامپیوتر پیشرفته

Advanced Computer Networks

5,250*

5,250*

تحقیق

سیستم مالتی مدیا

Multimedia Systems

5,250*

5,250*

تحقیق

کامپیوتر

Computer Science

School of Mathematical Sciences

(دانشکده ریاضی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

10,890 **

واحددرسی

 

آموزش ریاضی

Science (Teaching Of Mathematics)

 

10,890 **

واحددرسی و تحقیق

 

ریاضیات

Science (Mathematics)

 

9,900 **

واحددرسی و تحقیق

 

آمار

Science (Statistics)

3,720*

3,720*

تحقیق

طراحی هندسی بکمک کامپیوتر

Computer Aided Geometric Design

3,720*

3,720*

تحقیق

ریاضیات محض

Pure Mathematics

3,720*

3,720*

تحقیق

ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics

3,720*

3,720*

تحقیق

تحقیق در عملیات

Operations Research

3,720*

3,720*

تحقیق

آمار

Statistic

3,720*

3,720*

تحقیق

مدلسازی ریاضیات

Mathematical Modeling

School of Arts

(دانشکده هنر)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

13,200 **

واحددرسی و تحقیق

 

طراحی و هنر

Arts

(Visual Arts and Design)

 

13,200 **

واحددرسی و تحقیق

 

موسیقی و اجراء

Arts( Music Pedagogy and Performance

3,300*

3,300*

تحقیق

هنرهای زیبا

Arts (Fine Arts& Communication Graphics)

3,300*

3,300*

تحقیق

نمایشنامه و تئاتر

Arts (Drama & Theatre, Acting & Directing)

3,300*

3,300*

تحقیق

موسیقی)اجرا و آموزش)

Arts (Music Performance, Pedagogy)

School of Industrial Technology

(دانشکده تکنولوژی صنایع)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

منابع زیستی ، تکنولوژی کاغذ و کوتینگ

Science (Bioresource, Paper and Coatings Technology)

4,200*

4,200*

تحقیق

تکنولوژی محیطی

Science (Environmental Technology)

4,200*

4,200*

تحقیق

تکنولوژی غذ

School of Educational Studies

(دانشکده آموزش)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

51,975**

 

واحددرسی

 

آموزش

Education (Curriculum & Instruction)

51,975**

 

واحددرسی

 

علوم آموزشی

Education (Science Education)

51,975**

 

واحددرسی

 

مالتی مدیا و تکنولوژی آموزشی

Education (Educational Technology & Multimedia)

51,975**

 

واحددرسی

 

آموزش زبان انگلیسی

Education(TESOL)

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش ریاضی

Science & Mathematics Education

3,300*

3,300*

تحقیق

برنامه ریزی تحصیلی

Curriculum & Instruction

3,300*

3,300*

تحقیق

مشاوره و روانشناسی آموزشی

Educational Psychology, Psychometric & Counseling

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعات سیاست و رهبری

Professional Educational, Leaderships & Policy Studies

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش فناوری اطلاعات و چند رسانه ای

Multimedia Education & IT

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش فلسفه و اجتماع

Social & Philosophy of Education

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش زبان و ادبیات

Language Education & Literacy

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش مطالعات  جامعه

Social Studies Education

 

9,900 **

واحددرسی

 

آموزش برنامه ریزی درسی

Education (Curriculum Studies)

 

9,900 **

واحددرسی

 

مدیریت و اجرای آموزشی

Education (Educational Administration & Management)

 

9,900 **

واحددرسی

 

آموزش هوش سنجی و ارزیابی

Education (Psychometric & EducationalEvaluation)

 

9,900 **

واحددرسی

 

آموزش علوم

Education (Science Education)

 

9,900 **

واحددرسی

 

آموزش زبان انگلیسی

Education (English Language Education/TESOL)

 

9,900 **

واحددرسی

 

تکنولوژی آموزشی

Education (Educational Technology)

 

9,900 **

واحددرسی

 

روانشناسی آموزشی

Education (Education Psychology)

 

9,900 **

واحددرسی

 

مشاوره

Education (Guidance and Counseling)

School of Distance Education

(دانشکده آموزش از راه دور)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,060*

3,060*

تحقیق

آموزش از راه دور

(غیر حضوری)

Arts (Distance Education)

3,060*

3,060*

تحقیق

جغرافیا

Arts (Geography)

3,060*

3,060*

تحقیق

ادبیات

Arts (Literature)

3,060*

3,060*

تحقیق

تاریخ

Arts (History)

3,060*

3,060*

تحقیق

تکنولوژی آموزش

Arts (Educational Technology)

3,060*

3,060*

تحقیق

انسان شناسی  و جامعه شناسی

Social Science (Anthropology

Sociology)

3,720*

3,720*

تحقیق

اقتصاد

Social Science (Economics)

3,720*

3,720*

تحقیق

علوم سیاسی

Social Science (Political Science)

3,060*

3,060*

تحقیق

مدیریت

Arts (Management)

3,060*

3,060*

تحقیق

زبان

Arts (Language Studies)

3,720*

3,720*

تحقیق

زیست شناسی

Science(Biology)

3,720*

3,720*

تحقیق

بهداشت و امنیت شغلی

Science(Occupational Safety and Health)

3,720*

3,720*

تحقیق

محیط زیست

Science(Environmental Science)

3,720*

3,720*

تحقیق

فیزیک

Science (Physics)

3,720*

3,720*

تحقیق

شیمی

Science (Chemistry)

3,720*

3,720*

تحقیق

ریاضی

Science (Mathematics)

School of Pharmacy

(دانشکده داروسازی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

49,665**

16,500**

واحددرسی

دارو سازی بالینی

Pharmacy (Clinical Pharmacy)

5,250*

5,250*

تحقیق

فیزیولوژی پزشکی

Science (Medical Physiology)

5,250*

5,250*

تحقیق

داروشناسى و سم شناسی

Pharmacology & Toxicology

5,250*

5,250*

تحقیق

میکربیولوژی پزشکی

Science (Microbiology)

5,250*

5,250*

تحقیق

بایوتکنولوژی

Biotechnology

5,250*

5,250*

تحقیق

داروسازی (بالینی)

Clinical Pharmacy

5,250*

5,250*

تحقیق

روشهای سنتز و آنالیز دارو

Methods of Drug Analysis & Synthesis

5,250*

5,250*

تحقیق

مطالعه عملکرد دارو

Pharmacokinetics

5,250*

5,250*

تحقیق

متابولیسم دارو

Drug Metabolism

5,250*

5,250*

تحقیق

طی سنتی گیاه پزشکی

Traditional Medicine/Herbal Medicine

5,250*

5,250*

تحقیق

اعصاب

Master of Science (Neurosciences)

5,250*

5,250*

تحقیق

تکنولوژی داروئی

Pharmaceutical Technology

5,250*

5,250*

تحقیق

شیمی دارویی

Pharmaceutical Chemistry

5,250*

5,250*

تحقیق

داروسازی اجتماعی  و اجرایی

Social & Administrative Pharmacy

5,250*

5,250*

تحقیق

مدلسازی مولکولی وبیو اینفورماتیک

Bioinformatics and Molecular Modeling

School of Management

(دانشکده مدیریت)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی

Business Administration (MBA)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرائی(E-MBA)

Business Administration(e-MBA)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(مشاغل بین الملل)

Business Administration(International Business)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(توسعه پایدار)

Business Administration(Sustainable Development)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(مهندسی مدیریت، علوم خدماتی)

Business Administration(Service Science, Management,Engineering)

4,125*

4,125*

تحقیق

عملیات  و تولید

Operations & Production

4,125*

4,125*

تحقیق

مدیریت

Arts (Management)

4,125*

4,125*

تحقیق

حسابداری

Arts (Accounting)

4,125*

4,125*

تحقیق

مالی

Arts (Finance)

46,777**

 

واحددرسی

 

دکتری مدیریت بازرگانی

Doctor of Business Administration

School of Biological Science

(دانشکده علوم زیستی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,720*

3,720*

تحقیق

زیست گیاهی

(آبزی)

Science (Aquatic Biology)

3,720*

3,720*

تحقیق

حشره شناسی کاربردی

Science (Applied Entomology)

3,720*

3,720*

تحقیق

بایو تکنولوژی

Science (Biotechnology)

3,720*

3,720*

تحقیق

بیولوژی محیط زیست

Science (Environmental Biology)

3,720*

3,720*

تحقیق

پاتولوژی گیاهی

Science (Plant Pathology)

3,720*

3,720*

تحقیق

انگل شناسی کاربردی

Science (Applied Parasitology)

3,720*

3,720*

تحقیق

میکروبیولوژی

Science (Microbiology)

3,720*

3,720*

تحقیق

گیاه شناسی

Science (Botany)

3,720*

3,720*

تحقیق

جانور شناسی

Science (Zoology)

School of Social Science

(دانشکده علوم اجتماعی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحددرسی

 

مدیریت اقتصاد

Master of Economics Management (MEM)

 

10,890**

تحقیق

 

علوم اجتماعی (مددکاری)

 

Master of Social Work

 

10,890**

تحقیق

 

مطالعات سیاسی و بین المللی (مطالعات اروپا)

Master of International and Diplomacy Studies(European Studies)

 

10,890**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی عمومی

Public Administration (MPA)

 

9,900**

تحقیق

 

مدیریت گسترش اسلام

Islamic Development Management

3,060*

3,060*

تحقیق

انسان شناسی  و جامعه شناسی

Social Science Anthropology/Sociology

3,060*

3,060*

تحقیق

اقتصاد

Social Science (Economics)

3,060*

3,060*

تحقیق

گسترش مدیریت و برنامه ریزی

Social Science (Development Planning & Management)

3,060*

3,060*

تحقیق

علوم سیاسی

Social Science (Political Science)

3,060*

3,060*

تحقیق

علوم اجتماعی (مددکاری)

 

Social Science (Social Work)

3,060*

3,060*

تحقیق

مدیریت گسترش اسلام

Social Science( Islamic Deveploment Management)

School of Electrical & Electronic Engineering

( دانشکده مهندسی برق و الکترونیک)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحددرسی

 

 

مهندسی سیستمهای الکترونیک و طراحی

Science (Electronic System Design Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی الکترونیک

Science (Electrical & Electronic Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

میکرو الکترونیک

Microelectronics

4,200*

4,200*

تحقیق

برق قدرت

Power Systems and Electrical Machine

4,200*

4,200*

تحقیق

کنترل و اتوماسیون

Control and Automation

4,200*

4,200*

تحقیق

ارتباطات

Communication

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

School of Material & Mineral Resource Engineering

(دانشکده مهندسی مواد و منابع معدنی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحد درسی و تحقیق

 

مهندسی مواد

Science (Materials Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مواد و تکنولوژی

Materials & New Technology

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی منابع معدنی

Science (Mineral Resources Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی پلیمر

Science (Polymer Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

فرایند مواد معدنی و معادن

Mining & Mineral Processing

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی مواد

Science (Materials Engineering)

School of Aerospace Engineering

(دانشکده مهندسی هوانوردی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

هوانوردی

Aeronautics

4,200*

4,200*

تحقیق

تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی هوا فضا

Science (Aerospace Engineering)

 

School of Management

(دانشکده مدیریت)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی

Business Administration (MBA)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرائی(E-MBA)

Business Administration(e-MBA)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(مشاغل بین الملل)

Business Administration(International Business)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(توسعه پایدار)

Business Administration(Sustainable Development)

 

25,410**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی(مهندسی مدیریت، علوم خدماتی)

Business Administration(Service Science, Management,Engineering)

4,125*

4,125*

تحقیق

عملیات  و تولید

Operations & Production

4,125*

4,125*

تحقیق

مدیریت

Arts (Management)

4,125*

4,125*

تحقیق

حسابداری

Arts (Accounting)

4,125*

4,125*

تحقیق

مالی

Arts (Finance)

46,777**

 

واحددرسی

 

دکتری مدیریت بازرگانی

Doctor of Business Administration

School of Biological Science

(دانشکده علوم زیستی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,720*

3,720*

تحقیق

زیست گیاهی

(آبزی)

Science (Aquatic Biology)

3,720*

3,720*

تحقیق

حشره شناسی کاربردی

Science (Applied Entomology)

3,720*

3,720*

تحقیق

بایو تکنولوژی

Science (Biotechnology)

3,720*

3,720*

تحقیق

بیولوژی محیط زیست

Science (Environmental Biology)

3,720*

3,720*

تحقیق

پاتولوژی گیاهی

Science (Plant Pathology)

3,720*

3,720*

تحقیق

انگل شناسی کاربردی

Science (Applied Parasitology)

3,720*

3,720*

تحقیق

میکروبیولوژی

Science (Microbiology)

3,720*

3,720*

تحقیق

گیاه شناسی

Science (Botany)

3,720*

3,720*

تحقیق

جانور شناسی

Science (Zoology)

School of Social Science

(دانشکده علوم اجتماعی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحددرسی

 

مدیریت اقتصاد

Master of Economics Management (MEM)

 

10,890**

تحقیق

 

علوم اجتماعی (مددکاری)

 

Master of Social Work

 

10,890**

تحقیق

 

مطالعات سیاسی و بین المللی (مطالعات اروپا)

Master of International and Diplomacy Studies(European Studies)

 

10,890**

واحددرسی

 

مدیریت اجرایی عمومی

Public Administration (MPA)

 

9,900**

تحقیق

 

مدیریت گسترش اسلام

Islamic Development Management

3,060*

3,060*

تحقیق

انسان شناسی  و جامعه شناسی

Social Science Anthropology/Sociology

3,060*

3,060*

تحقیق

اقتصاد

Social Science (Economics)

3,060*

3,060*

تحقیق

گسترش مدیریت و برنامه ریزی

Social Science (Development Planning & Management)

3,060*

3,060*

تحقیق

علوم سیاسی

Social Science (Political Science)

3,060*

3,060*

تحقیق

علوم اجتماعی (مددکاری)

 

Social Science (Social Work)

3,060*

3,060*

تحقیق

مدیریت گسترش اسلام

Social Science( Islamic Deveploment Management)

School of Electrical & Electronic Engineering

( دانشکده مهندسی برق و الکترونیک)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحددرسی

 

 

مهندسی سیستمهای الکترونیک و طراحی

Science (Electronic System Design Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی الکترونیک

Science (Electrical & Electronic Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

میکرو الکترونیک

Microelectronics

4,200*

4,200*

تحقیق

برق قدرت

Power Systems and Electrical Machine

4,200*

4,200*

تحقیق

کنترل و اتوماسیون

Control and Automation

4,200*

4,200*

تحقیق

ارتباطات

Communication

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

School of Material & Mineral Resource Engineering

(دانشکده مهندسی مواد و منابع معدنی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحد درسی و تحقیق

 

مهندسی مواد

Science (Materials Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مواد و تکنولوژی

Materials & New Technology

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی منابع معدنی

Science (Mineral Resources Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی پلیمر

Science (Polymer Engineering)

4,200*

4,200*

تحقیق

فرایند مواد معدنی و معادن

Mining & Mineral Processing

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی مواد

Science (Materials Engineering)

School of Aerospace Engineering

(دانشکده مهندسی هوانوردی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

هوانوردی

Aeronautics

4,200*

4,200*

تحقیق

تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی هوا فضا

Science (Aerospace Engineering)

Advanced Medical and Dental Institute

(موسسه دندانپزشکی و پزشکی پیشرفته)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

13,200**

واحد درسی و تحقیق

 

علم تزریق

Master of Science (Transfusion Science)

 

13,200**

واحد درسی و تحقیق

 

پزشکی Integrative

Master of Science (Integrative Medicine)

 

13,200**

واحد درسی و تحقیق

 

پزشکی تحقیقاتی

Master of Science (Medical Research)

 

13,200**

واحد درسی و تحقیق

 

سم شناسی

Master of Science(Health Toxicology)

 

13,200**

واحد درسی و تحقیق

 

علوم گفتاری

Master of Science(Oral Science)

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص بیهوشی

Clinical Sciences - Anesthesiology

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص خونشناسی

Clinical Science - Haematology

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص داخلی

Clinical Science - Internal Medicine

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص اطفال

Clinical Sciences - Paediatrics

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص روانپزشکی

Clinical Sciences - Phychiatry

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص رادیولوژی

Clinical Sciences - Radiology

5,400*

5,400*

تحقیق

تخصص پرتو درمانی

Clinical Sciences - Radiotherapy

5,400*

5,400*

تحقیق

پزشکی عمومی

Community Medicine

5,400*

5,400*

تحقیق

ایمونولوژی

Immunology

5,400*

5,400*

تحقیق

ژنتیک

Medical Genetics

5,400*

5,400*

تحقیق

میکروبیولوژی

Microbiology

5,400*

5,400*

تحقیق

پاتولوژی

Pathology

5,400*

5,400*

تحقیق

داروشناسی

Pharmacology

5,400*

5,400*

تحقیق

داروسازی

Pharmacy

River Engineering & Urban Drainage Research Centre (REDAC)

(موسسه تحقیقاتی زهکشی و مهندسی رودخانه)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200

*

4,200

*

تحقیق

مدیریت رهکشی شهری و رودخانه

Master of science( river &Urban Drainage Management)

School of Languages, Literacies and Translation

(دانشکده زبان ، ادبیات و مترجمی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,060*

3,060*

تحقیق

مطالعات زبان انگلیسی

Arts (English Language Studies)

3,060*

3,060*

تحقیق

مطالعات زبان مالایی

Art(Malay Language Studies)

3,060*

3,060*

تحقیق

مترجمی

Translation

Institute for Research in Molecular Medicine (INFORMM)

(موسسه تحقیقاتی پزشکی مولکولی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

5,400*

5,400*

تحقیق

پزشکی مولکولی

Science( Molecular Medicine)

Instructional Technology & Multimedia

( ساختار و تکنولوژی مالتی مدیا)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحد درسی

 

مالتی مدیا آموزشی

Instructional Multimedia

3,300*

3,300*

تحقیق

فناوری طراحی و ساختار

Instructional Design & Technology

3,300*

3,300*

تحقیق

آموزش فناوری ارتباطات و اطلاعات

Informational and Communication Technology in Education

3,300*

3,300*

تحقیق

مدیریت و کاربرد فناوری آموزشی

Management & Utilization of Instructional Technology

3,300*

3,300*

تحقیق

فناوری اجرایی

Performance Technology

Centre for Policy Research and International Studies

(مرکز تحقیقات و مطالعات سیاست بین الملل)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعات فقر

Poverty Studies & Micro Credit

3,300*

3,300*

تحقیق

توسعه منابع انسانی

Human Resources Development

3,300*

3,300*

تحقیق

علم جمعیت شناسی اجتماع

Social Demography

3,300*

3,300*

تحقیق

هویت و نژاد

Ethnicity & Identity

3,300*

3,300*

تحقیق

اقتصاد سیاسی

Political Economy

3,300*

3,300*

تحقیق

توسعه اقتصاد

Development Economic

3,300*

3,300*

تحقیق

توسعه جامعه شناسی

Development Sociology

3,300*

3,300*

تحقیق

برنامه ریزی توسعه ، و توسعه صنایع کوچک و متوسط

Development Planning & Development of Small and Medium Industries

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعه حکومت محلی

Local Government Studies

3,300*

3,300*

تحقیق

برنامه ریز فیزیکی و اجتماعی

Social and Physical Planning

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعات بین الملل

International Studies

3,300*

3,300*

تحقیق

تحقیقات سیاست انتقادی

Critical Policy Research

3,300*

3,300*

تحقیق

مدیریت عمومی

Public Management

Women's Development Research Centre

(مرکز تحقیقات توسعه زنان)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

3,300*

3,300*

تحقیق

مطالعات جنسی

Gender Studies

Center for Chemical Biology

( مرکز زیست شناسی بیوشیمی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

میکروبیولوژی

Microbiology

4,200*

4,200*

تحقیق

بیوتکنولوژی

Biotechnology

4,200*

4,200*

تحقیق

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology

Centre for Marine and Coastal Studies

( مرکز مطالعات ساحلی و دریایی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

مطالعه بر روی اکوسیستم  Mangrove

Study on Mangrove Ecosystems

4,200*

4,200*

تحقیق

سم شناسی و آلودگی دریایی

Marine Pollution & Toxicology

4,200*

4,200*

تحقیق

پرورش دریازیان

Manculture

4,200*

4,200*

تحقیق

اکوسیستم صخره های مرجانی

Coral Reef Ecosystem

4,200*

4,200*

تحقیق

مدیریت منسجم مناطق ساحلی

Integrated Coastal Zone Management

Centre for Drug Research

(مرکز تحقیقات داروئی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

داروشناسی آزمایشی / پزشکی

Clinical / Experimental Pharmacology

4,200*

4,200*

تحقیق

آنالیز دارویی / پزشکی

Chemical / Pharmaceutical Analysis

4,200*

4,200*

تحقیق

اعتیاد و سوء استفاده از دارو( شامل تنباکو و الکل)

Drug Abuse & Addiction (Including tobacco & alcohol)

4,200*

4,200*

تحقیق

بهداشت عمومی

Public Health

4,200*

4,200*

تحقیق

داروشناسی مولکولی

Molecular Pharmacology

4,200*

4,200*

تحقیق

توسعه و کشف دارو

Drug Discovery & Development

4,200*

4,200*

تحقیق

ارتباطات بی سیم و ماهواره ای

Satellite and Wireless Communication

Doping Control Centre

( مرکز کنترل دوپبنگ)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

آنالیز بیو مدیکال

Biomedical Analysis

4,200*

4,200*

تحقیق

متابولیسم دارو

Drug Metabolism

4,200*

4,200*

تحقیق

انالیز ساختار های زیستی

Instrumental Organic Analysis

4,200*

4,200*

تحقیق

سوء استفاده از دارو

Drug Abuse

4,200*

4,200*

تحقیق

آنالیز بیو شیمی

Biochemical Analysis

4,200*

4,200*

تحقیق

شناسای پپتید

Peptide Identification & Characterization

4,200*

4,200*

تحقیق

سم شناسی بیوشیمی

Biochemical Toxiclogy

4,200*

4,200*

تحقیق

 

Lipid Profiling (Lipidomics)

4,200*

4,200*

تحقیق

کشف دارو

Drug Discovery & Proteomics

National Poison Centre

( مرکز سم شناسی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

سم شناسی

Toxicology

4,200*

4,200*

تحقیق

بهداشت محیط زیست

Environmental Health

4,200*

4,200*

تحقیق

بهداشت و سلامت شغلی

Occupational Safety & Health

4,200*

4,200*

تحقیق

انفورماتیک دارویی

Pharmaco informatics

4,200*

4,200*

تحقیق

مدیریت و سیاست دارو

Drug Policy & Management

Centre for Archaeological Research Malaysia

( مرکز تحقیقات باستان شناسی مالزی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

نسل جدید مخابرات و ارتباطات مالتی مدیا

Next Generation Multimedia Communications and Telemedicine

4,200*

4,200*

تحقیق

کنترل و امنیت اینترنت پیشرفته

Advanced Internet Security and Monitoring

4,200*

4,200*

تحقیق

نسل جدید اینترنت و IPV6

Next Generation Internet and IPv6

4,200*

4,200*

تحقیق

واقعیت مجازی پیشرفته

Advanced Virtual Reality

4,200*

4,200*

تحقیق

فناوری موبایل

Cellular Mobile Technologies

4,200*

4,200*

تحقیق

مطالعات نظارت بر اینترنت

Internet Governance Study

National Advanced IPv6 Centre of Excellence

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

دوره عصر حجر در آسیای جنوب شرقی

Paleolithic Period in Southeast Asia

4,200*

4,200*

تحقیق

فرهنگ عصر حجر در آسیای جنوب شرقی

Neolithic Culture in Southeast Asia

4,200*

4,200*

تحقیق

عمر فلز در آسیای جنوبی

Metal Age in Southeast Asia

4,200*

4,200*

تحقیق

باستان شناسی در آسیای جنوبی

Achaeohistory in Southeast Asia

4,200*

4,200*

تحقیق

باستان شناسی نژادی جنوب شرق آسیا

Ethno archaeology in South East Asia

School of Chemical Engineering

(دانشکده مهندسی شیمی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

فرایند کنترل واتوماسیون

Process Control & Automation

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی فرایندهای محیط زیست

Environmental & Bioprocess Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

فرایند کاتالیز و تجزیه

Separation Process & Catalysis

 

9,900**

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

 

مهندسی شیمی

Science (Chemical Engineering)

School of Civil Engineering

(دانشکده مهندسی عمران)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

9,900**

واحد درسی و تحقیق

 

مهندسی سازه

Science in Structural Engineering

 

9,900**

واحد درسی و تحقیق

 

مهندسی محیط زیست

Science in Environmental Engineering

 

9,900**

واحد درسی و تحقیق

 

مدیریت پایدار رودخانه

Science Sustainable River Management

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی  مدیریت ژئوتکنیک

Geotechnicand Management

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی راه و ترابری

Highway & Transportation Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی ژئوتکنیک

Geotechnical Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی سازه

Structural Engineering

4,200*

4,200*

تحقیق

مدیریت و ژئوماتیک

Geomatic and Management

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی عمران

Science (Civil Engineering)

School of Mechanical Engineering

(دانشکده مهندسی مکانیک)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

4,200*

4,200*

تحقیق

مکانیک کاربردی

Applied Mechanics

4,200*

4,200*

تحقیق

ترمودینامیک و مکانیک سیال

Thermodynamics and Fluid Mechanics

4,200*

4,200*

تحقیق

سیستم ساخت

Manufacturing System

4,200*

4,200*

تحقیق

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

School of Health Science

(دانشکده علوم بهداشت)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

5,400*

5,400*

تحقیق

زیست پزشکی

Science (Biomedicine)

5,400*

5,400*

تحقیق

زیست مولکولی

Science (Molecular Biology)

5,400*

5,400*

تحقیق

پزشکی قانونی

Science (Forensic Science)

5,400*

5,400*

تحقیق

تغذیه

Science (Nutrition) [Health]

5,400*

5,400*

تحقیق

پرتو پزشکی

Science (Medical Radiation)

5,400*

5,400*

تحقیق

پرستاری

Science (Nursing)

5,400*

5,400*

تحقیق

بهداشت عمومی

Science (Inter Disciplinary Health}

5,400*

5,400*

تحقیق

بهداشت  زنان

Science (Women's Health)

5,400*

5,400*

تحقیق

اطلاعات بهداشت

Health Informatics

5,400*

5,400*

تحقیق

بهداشت شغلی و محیط زیست

Environmental & Occupational Health

School of Dental Science

(دانشکده دندانپزشکی)

شهریه تحصیل (رینگت)

* یک سال تحصیلی

** کل تحصیل

شیوه تحصیل

دکترا

ارشد

رشته  تحصیلی

دکترا

ارشد

 

60,000*

واحد درسی و تحقیق

 

امراض لثه

Restorative Dentistry (Periodontics)

 

60,000*

واحد درسی و تحقیق

 

دندان سازی

Restorative Dentistry (Prosthodontics)

 

60,000*

واحد درسی و تحقیق

 

محافظت

Restorative Dentistry (Conservative)

 

60,000*

واحد درسی و تحقیق

 

دندان پزشکی اطفال

Paediatric Dentistry

 

60,000*

واحد درسی

 

دندان پزشکی ترمیمی

Restorative Dentistry

 

60,000*

واحد درسی و تحقیق

 

جراحی فک و دهان و دندان

Oral Maxillofacial Surgery

5,400*

5,400*

تحقیق

دندانپزشکی عمومی

Community Dentistry

5,400*

5,400*

تحقیق

بیولوژی دهان

Oral Biology

5,400*

5,400*

تحقیق

دندان پزشکی ترمیمی

Restorative Dentistry

5,400*

5,400*

تحقیق

جراحی فک و دهان و دندان

Maxillofacial Surgery

5,400*

5,400*

تحقیق

زیست ماده

Biomaterial

5,400*

5,400*

تحقیق

ارتودنسی

Orthodontic

5,400*

5,400*

تحقیق

کاشت دندان

Dental Implantology

5,400*

5,400*

تحقیق

بیولوژی و ایمنی شناسی دهان

Oral Biology / Immunology

5,400*

5,400*

تحقیق

Bioethics

Bioethics

5,400*

5,400*

تحقیق

ایمنی شناسی دهان

Oral Immunology

5,400*

5,400*

تحقیق

دندانپزشکی

Master of Science (Dentistry

               

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه usm 

School of  Physics

(دانشکده فیزیک )

شهریه کل تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

7,000

3 سال

فیزیک کاربردی

Bachelor of Applied Science(Honours)  Applied Physics

7,000

3 سال

مهندسی فیزیک

Bachelor of Applied Science(Honours) Engineering Physics

7,000

3 سال

فیزیک پزشکی

Bachelor of Applied Science(Honours)  Medical Physic

7,000

3 سال

ژئوفیزیک

Bachelor of Applied Science(Honours)  Geophysics

7,000

3 سال

فیزیک

Bachelor of Science(Honours) Physics 

School of  Humanities

(دانشکده علوم انسانی)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

6,000

3 سال

مطالعات زبان انگلیسی

Bachelor of Arts (Honours) English Language Studies

School of Biological Science

(دانشکده علوم ریستی)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

7,000

3 سال

کشاورزی

Bachelor of Applied Science (Honours)           Agro biology

7,000

3 سال

زیست شناسی آبزیان

Bachelor of Applied Science (Honours) Aquatic Biology

7,000

3 سال

بیوتکنولوژی

Bachelor of Applied Science (Honours) Biotechnology

7,000

3 سال

زیست شناسی و مدیریت انگلها

Bachelor of Applied Science (Honours) Biology and Management of Vector& Parasites

7,000

3 سال

زیست شناسی محیط زیست

Bachelor of Applied Science (Honours) Environmental Biology

7,000

3 سال

میکروبیولوژی

Bachelor of Science (Honours)

Microbiology

7,000

3 سال

زیست شناسی گیاهی

Bachelor of Science (Honours)

Plant Biology

7,000

3 سال

زیست شناسی جانوری

Bachelor of Science (Honours)

Animal Biology

School of Chimistry

(دانشکده شیمی)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

7,000

3 سال

شیمی تجزیه

Bachelor of Applied Science(Honours)

Analytical Chemistry

7,000

3 سال

شیمی صنعتی

Bachelor of Applied Science(Honours)

Industrial Chemistry

7,000

3 سال

شیمی

Bachelor of Science(Honours)

Chemistry

School of Industrial Technology

(دانشکده تکنولوژی صنایع)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

10,000

4 سال

تکنولوژی غذا

Bachelor of Technology (Honours) Food

10,000

4 سال

تکنولوژی فرایند زیستی

Bachelor of Technology (Honours) Bioprocess

10,000

3 سال

تکنولوژی  کاغذ و  Coating

Bachelor of Technology (Honours) Bio-Resource, Paper, Coatings

10,000

3 سال

تکنولوژی محیط زیست

Bachelor of Technology (Honours)

 Environmental

School of Computer Science

(دانشکده علوم کامپیوتر)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

10,000

4 سال

مهندسی سیستم های اطلاعاتی

Bachelor of Computer Science (Honours) Information System Engineering

10,000

4 سال

مالتی مدیا

Bachelor of Computer Science (Honours) Multimedia Computing

10,000

4 سال

امنیت وسیستم توزیعی

Bachelor of Computer Science (Honours) Distributed System & Security

10,000

4 سال

شبکه کامپیوتر

Bachelor of Computer Science (Honours) Network Computing

10,000

4 سال

سیستم های هوشمند

Bachelor of Computer Science (Honours) Intelligent Systems

10,000

4 سال

مهندسی نرم افزار

Bachelor of Computer Science (Honours) Software Engineering

School of Matematical Science

(دانشکده علوم ریاضی)

شهریه کل تحصیل(رینگت)

طول دوره

رشته

Program

7,000

3 سال

مدل سازی ریاضی

Bachelor of Applied Science(Honours)

Mathematical Modeling

7,000

3 سال

آمار کاربردی

Bachelor of Applied Science(Honours) Applied Statistics

7,000

3 سال

مدل سازی کامپیوتر

Bachelor of Applied Science(Honours) Computer Modeling

7,000

3 سال

تحقیق در عملیات

Bachelor of Applied Science(Honours) Operations Research

7,000

3 سال

اقتصاد و ریاضی

Bachelor of Applied Science(Honours) Mathematics and Economics

7,000

3 سال

ریاضیات

Bachelor of Science(Honours)

Mathematicsجهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »دانشگاه USM
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0