مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
رشته های دانشگاه UKM

لیست رشته ارشد و دکترای دانشگاه UKM

Faculty of Allied Health Sciences

دانشکده علوم بهداشت

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

23,135

13,465

 

 

زیست پزشکی

Health Science Biomedical Science

23,135

13,465

 

 

داروسازی

Health Sciences Pharmacy

23,135

13,465

 

 

تغذیه

Health Sciences Nutrition

23,135

13,465

 

 

رژیم غذایی

Health Sciences Dietetics

23,135

13,465

 

 

بینایی سنجی

Health Sciences Optometry

23,135

13,465

 

 

زبانشناسی بالینی

Health Science Clinical Linguistics

 

13,465

 

 

آموزش بهداشت

Health Science Health Education

 

13,465

 

 

بینایی سنجی بالینی

Master of Health Sciences Clinical Optometry

 

13,465

 

 

تغذیه بالینی

Health Sciences Clinical Nutrition

 

13,465

 

 

تغذیه اجتماعی

Health Sciences

Community Nutrition

 

13,465

 

 

زبانشناسی بالینی

Master of Health Science Clinical Linguistics

 

13,465

 

 

روانشناسی بالینی

Clinical Psychology

 

13,465

 

 

داروسازی

Clinical Pharmacy

 

13,465

 

 

انفورماتیک بهداشت

Health Informatics

Graduate School of Business

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

 

26,880

 

 

MBA

Master of Business Administration

 

24,960

 

 

کارشناسی ارشد حسابداری

Master of Accounting

52,800

 

 

 

دکترا مدیریت اجرایی

DBA

Doctor of Business Administration

52,800

 

 

 

دکترا

Doctor Philosophy

Faculty of Economics and Business

دانشکده بازرگانی و اقتصاد

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

 

12,745

 

کارشناسی ارشد اقتصاد

Master of Economics

20,255

 

 

دکترای اقتصاد

Doctor of Philosophy in Economics

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

 

23,585

 

 

تخصص ارتودنسی

Orthodontics

Faculty of Education

دانشکده آموزش

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

19,535

12,265

برنامه ریزی آموزشی و تربیتی

Curriculum and

Pedagogy

19,535

12,265

آموزش زبان مالایی

Malay Language Education

19,535

12,265

آموزش اسلامی

Islamic Education

19,535

12,265

آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

Teaching English as a Second Language TESL

19,535

12,265

آموزش ریاضیات

Mathematics Education

19,535

12,265

آموزش کامپیوتر

Computer Education

19,535

12,265

آموزش علوم

Science Education

19,535

12,265

آموزش کارافرینی و بازرگانی

Business and Entrepreneurship Education

19,535

12,265

سنجش و ارزیابی

Measurement  and Evaluation

19,535

12,265

مدیریت ورزشی

Sports Management

19,535

12,265

مدیریت آموزشی

Educational  Administration

19,535

12,265

روانشناسی آموزشی

Educational Psychology

19,535

12,265

روانشناسی اجتماعی

Social Psychology in Education

19,535

12,265

آموزش جامعه شناسی آموزشی

Sociology of Education

19,535

12,265

آموزش زبان عربی

Arabic Language Education

19,535

12,265

 

 

 

آموزش اقتصاد

Economic Education

19,535

12,265

آموزش ادبیات

Literature Education

19,535

12,265

آموزش تاریخ

History Education

19,535

12,265

منابع و فناوری  اطلاعات

Resource and Information Technology

19,535

12,265

مشاوره و راهنمایی

Guidance and Counseling

19,535

12,265

آموزش پیش دبستانی

Pre-School Education

19,535

12,265

آموزش استثنایی

Special Education

19,535

 

 

 

دکتراآموزش حرفه ای و تکنیکی

Technique and Vocational Education

19,535

 

 

 

دکترا و آموزش حرفه ای و پیشرفته بزرگسالان

Adult and Professional Development Education

Faculty of Information Science and Technology

دانشکده تکنولوژی و علوم اطلاعات

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

 

13,465

 

فناوری اطلاعات

(علوم کامپیوتر)

Information Technology

(Computer Science)

 

13,465

 

 

فناوری اطلاعات

(سیستم های هوشمند)

Information Technology (Intelligent System)

 

13,465

 

 

فناوری اطلاعات

(مدیریت  اطلاعات سیستم)

Information Technology (Management Information System)

 

13,465

 

 

فناوری اطلاعات

(علوم اطلاعات)

Information Technology

(Information science)

 

13,465

 

 

فناوری اطلاعات

(فناوری علوم در صنعت)

Information Technology (Information Technology in Industry)

 

13,465

 

 

بهداشت انفورماتیک

Health Informatics

23,135

 

 

 

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

23,135

 

 

 

مالتی مدیا

Multimedia

23,135

 

 

 

شبکه

Networking

23,135

 

 

 

هوش مصنوعی

Artificial Intelligence

23,135

 

 

 

استخراج داده ها

Data mining

23,135

 

 

 

مدیریت استراتژیک

Strategic Management

23,135

 

 

 

اطلاعات سیستم

Information System

23,135

 

 

 

علوم اطلاعات

Information Science

23,135

 

 

 

مدیریت دانش

Knowledge Management

23,135

 

 

 

وب سیمانتیک

web Semantics

23,135

 

 

 

 

Onthology

23,135

 

 

 

نماینده تخصصی

Technological Agent

23,135

 

 

 

نماینده نرم افزار

Agent Software

23,135

 

 

 

بهینه سازی

Optimization

23,135

 

 

 

برنامه ریزی

Scheduling

23,135

 

 

 

آموزش از راه دور

E-learning

23,135

 

 

 

روابط انسان و کامپیوتر

Human Interaction

23,135

 

 

 

بینایی کامپیوتر

Visualization

23,135

 

 

 

مدیریت زنجیره تامین

Supply chain Simulation

23,135

 

 

 

محاسبات عددی

Numerical

23,135

 

 

 

 

Parallel Computerizing

23,135

 

 

 

کیفیت در صنعت

Quality in Industry

Faculty of Law

دانشکده حقوق

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

 

12,745

حقوق تطبیقی کار و روابط صنعتی

Comparative Labour Law and Industrial Relations

20,255

12,745

حقوق کودکان

Child Law

 

12,745

حقوق تطبیقی خانواده

Comparative family Law

20,255

12,745

سیستم مالی اسلامی

Islamic Financial System

20,255

12,745

حقوق جزای اسلامی

Islamic Criminal Law

 

12,745

قانون اساسی تطبیقی

Comparative Constitutional Law

 

12,745

حقوق مالکیت فکری

Advanced Intellectual Property law

 

12,745

حقوق تکنولوژی اطلاعات

Law of Information Technology

 

12,745

حقوق جرایم شرکتی

Law of Corporative Crime

 

12,745

حقوق بین المللی دریا

International law of The sea

20,255

12,745

حقوق پزشکی

Medical Law

 

12,745

پژوهش قانونی متدلوژى

Legal Research Methodology

20,255

12,745

حقوق اقتصاد بین الملل

International Economics Law

 

12,745

حقوق پیشرفته شرکت

Advanced Company Law

20,255

12,745

حقوق و جنسیت

Gender and Law

 

12,745

حقوق اوراق بهادار

Law of Securities Regulations

20,255

 

 

 

حقوق خانواده

Family law

20,255

 

 

 

حقوق تجارت اسلامی

Islamic Commercial Law

20,255

 

 

 

حقوق اساسی

Constitutional Law

20,255

 

 

 

حقوق  مدیریت اجرایی

Administrative law

20,255

 

 

 

حقوق مقررات امنیتی

Law of Securities Regulation

20,255

 

 

 

حقوق  ورشکستکی

Insolvency Law

20,255

 

 

 

حقوق فروش کالا

Law of Sale  of Goods

20,255

 

 

 

حقوق شرکت و مشارکت

Company and Partnership law

20,255

 

 

 

حقوق کار و روابط صنعتی

Labour Law and Industrial Relation

20,255

 

 

 

حقوق تجاری و مصرف کننده

Commercial and Consumer Law

20,255

 

 

 

حقوق محیط زیست

 

Environmental law

20,255

 

 

 

حقوق قرارداد

Contract law

20,255

 

 

 

حل اختلاف جایگزین

 

Alternative Dispute Resolution

20,255

 

 

 

حقوق مالکیت فکری

Intellectual Property law

20,255

 

 

 

حقوق بانک

Banking law

20,255

 

 

 

حقوق مسئولیت مدنى

Law of Tort

20,255

 

 

 

حقوق جزایی

 

Criminal law

20,255

 

 

 

سهام و سرمایه

 

Equity and Trust

20,255

 

 

 

حقوق بین االملل عمومی

Public International law

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

42,485

 

 

 

تخصص پزشکی زنان و مامایی

Masters in Obstetrics and Gynecology

42,485

 

 

 

تخصص بیهوشی

Masters in Medicine (Anesthesiology)

42,485

 

 

 

تخصص پزشکی کودکان

Masters in Medicine (Pediatric)

42,485

 

 

 

تخصص پزشکی داخلی

Masters in Medicine (Inner Medicine)

42,485

 

 

 

تخصص رادیولوژی

Masters in Medicine (Psychiatry)

42,485

 

 

 

تخصص جراحی

(رادیولوژی)

Masters in Medicine (Radiology)

42,485

 

 

 

تخصص جراحی

(جراحی عمومی)

Masters in Surgery (General Surgery)

42,485

 

 

 

تخصص جراحی

چشم پزشکی

Masters in Surgery (Ophthalmology)

42,485

 

 

 

تخصص جراحی

(ارتوپدی)

Masters in Surgery (Orthopedic)

42,485

 

 

 

تخصص جراحی

(گوش، حلق و بینی)

Masters in Surgery (Otorinolaringology – Head & Neck)

42,485

 

 

 

تخصص پاتولوژی

Masters in Pathology

42,485

 

 

 

تخصص (پزشکی خانواده)

Masters in Medicine (Family Medicine)

42,485

 

 

 

تخصص بهداشت عمومی

Masters in Community Health (Specialization)

42,485

 

 

 

تخصص اورژانس

Masters in Emergency Medicine

Faculty of Information Science and Technology

دانشکده تکنولوژی و علوم اطلاعات

School of Bioscience and Teachnology

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

21,695

13,225

 

 

بیو شیمی

Biochemistry

21,695

13,225

 

 

میکروبیولوژی

Microbiology

 

13,225

 

 

علوم گیاهی

Plant Science

 

13,225

 

 

بیوتکنولوژی

Plant Biotechnology

 

13,225

 

 

بیولوژی مولکولی

Molecular Biology

 

13,225

 

 

زیست جانوری

Animal Science

21,695

 

 

 

گیاه شناسی

Botany

21,695

 

 

 

ژنتیک

Genetics

21,695

 

 

 

جانور شناسی

Zoology

School of Applied Physics

دانشکده فیزیک

School of Applied Physics

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

21,695

13,225

 

 

فیزیک

Physics

21,695

13,225

 

 

علم مواد

Material Science

21,695

13,225

 

 

علوم هسته ای

Nuclear Science

 

13,225

 

 

فیزیک کاربردی

Applied Physics

 

13,225

 

 

تکنولوژی انرژی

Energy Technology

 

13,225

 

 

پرتو و ایمنی هسته ای

Radiation and Nuclear Safety

21,695

 

 

 

مدیریت ایمنی صنایع

Industrial Management Safety

School of Chemical Science and Food Technology

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

21,695

13,225

 

شیمی

Chemistry

21,695

13,225

 

علوم غذا

Food Science

21,695

13,225

 

تغذیه

Nutrition

School of Mathematical Science

شهریه کل تحصیل رینگت

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقیق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسی

21,695

13,225

 

آمار

Statistics

21,695

13,225

 

بهبود بهره وری و کیفیت

Quality and Productivity Improvement

21,695

 

 

 

ریاضیات

Mathematics

لیست شهریه دانشگاه ukm

نام موسسه / دانشکده 

شهریه رشته های تحصیلی (رینگت)

برای دانشجویان بین المللی

مقطع دکترا

ترم اول

ترم های بعد

مجرد

متاهل

مجرد

متاهل

Faculty of Social Sciences & Humanities

4,700

5,160

2,215

2,675

دانشکده  علوم اجتماعی و انسانی

Faculty of Islamic Studies

4,700

5,160

2,215

2,675

دانشکده مطالعات اسلامی

Faculty of Education

4,700

5,160

2,215

2,675

دانشکده آموزش

Faculty of Economics and Business

4,820

5,280

2,335

2,795

دانشکده  اقتصاد و بازرگانی

Faculty of Laws

4,820

5,280

2,335

2,795

دانشکده حقوق

Faculty of Science &  Technology

5,060

5,520

2,575

3,035

دانشکده علوم و فناوری

Faculty of Allied Health Sciences

5,300

5,760

2,815

3,275

دانشکده  علوم بهداشت

Faculty of Science & Information Technology

5,300

5,760

2,815

3,275

دانشکده علوم و فناوری اطلاعات (IT)

Faculty of Pharmacy

5,300

5,760

2,815

3,275

دانشکده داروسازی

Faculty of Engineering & Build Environment

5,540

6,000

3,055

3,515

دانشکده مهندسی و  محیط زیست

Faculty of Dentistry

None

None

None

None

دانشکده دندانپزشکی

Faculty of Medicine

5,900

6,360

3,415

3,875

دانشکده پزشکی

Institute of Malaysia & International Studies (IKMAS)

4,820

5,280

2,335

2,795

موسسه  مطالعات بین المللی و مالایی

Institute of Environment & Development (LESTARI)

4,820

5,280

2,335

2,795

موسسه محیط زیست و آبادانی

Islam Hadhari

4,700

5,160

2,215

2,675

 

Institute of Malay World and Civilization (ATMA)

4,700

5,160

2,215

2,675

موسسه دانش و جهان مالایی

Institute Of Microengineering

& Nanoelectric (IMEN)

5,540

6,000

3,055

3,515

موسسه سیستم های نانو و میکرو الکترونیک

Medical Molecular

Biology Institute (UMBI)

5,900

6,360

3,415

3,875

موسسه بیولوژی پزشکی مولکولی

شهریه امتحان پایان نامه

1,500

شهریه تکرار امتحان پایان نامه

500

شهریه تاخیر در ارائه پایان نامه

30جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »دانشگاه كبانگسان UKM
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0