مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
رشته های دانشگاه UM

لیست رشته ارشد و دکترای دانشگاه UM

Faculty of Science

(دانشده علوم)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program 

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

Master of Biotechnology

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد تکنولوژی مدیریت محیط زیست

Master of Technology (EnvironmentalManagement)

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تکنولوژی علم مواد

Master of Technology

(Material Science)

19,528

2 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی نفت

Master of Science in

Petroleum Geology

8,686

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

علوم فلسفه و سیاست

Master of (Philosophy  of Science and Science & Technology Policy Studies)

13,186

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه و آنالیز

Master of Science (Analytical Chemistry & Instrumental Analysis)

9,436

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

آمار

Master of Science

(Statistics)

12,271

2 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد علوم

بجز ریاضی و فلسفه

Master of Science (Except Maths & Science Philosophy)

8,896

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

ریاضی

Master of Science

(Mathematics)

6,646

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

علوم فلسفه

Master of Science

(Science Philosophy)

-

3 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

Master of Science

(Full Research)

21,219

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم

(بجز ریاضی و فلسفه)

Doctor of Philosophy (Except Maths & Science Philosophy)

15,594

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم (ریاضی)

Doctor of Philosophy (Maths)

15,594

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم

Doctor of Philosophy

( Science Philosophy)

 

Faculty of Arts and Social Science

(دانشکده هنر و علوم اجنماعی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program 

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم انتشارات

Master of  Publishing Studies

11,056

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک و دفاعی

Master of Strategic

and Defense Studies

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تاریخ جنوب شرقی آسیا

Master of Arts

(Southeast Asian History)

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تاریخ مالزی

Master of Arts

(Malaysia History)

9,031

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

مطالعات تمدن

Master of Arts

(Civilization Studies)

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

ادبیات انگلیسی

Master of Arts

(English Literature)

13,718

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of The Built Environment

(دانشکده محیط زیست)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program 

16,396

2 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

معاملات املاک

Master of Real Estate

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم معماری

Master of Science

(Architecture)

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم ساختمان

Master of Science

(Building)

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

معاملات املاک

Master of Science

(Real Estate)

18,594

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Business and Accountancy

(دانشکده مدیریت و حسابداری )

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program 

28,736

5 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

((MBA

Master of Business Administration

24,107

5 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد مدیریت

Master of Management

22,854

4 ترم

واحددرسی و تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

 

Faculty of Science

(دانشده علوم)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

Master of Biotechnology

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد تکنولوژی مدیریت محیط زیست

Master of Technology (EnvironmentalManagement)

13,756

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تکنولوژی علم مواد

Master of Technology

(Material Science)

19,528

2 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی نفت

Master of Science in

Petroleum Geology

8,686

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

علوم فلسفه و سیاست

Master of (Philosophy  of Science and Science & Technology Policy Studies)

13,186

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه و آنالیز

Master of Science (Analytical Chemistry & Instrumental Analysis)

9,436

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

آمار

Master of Science

(Statistics)

12,271

2 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد علوم

بجز ریاضی و فلسفه

Master of Science (Except Maths & Science Philosophy)

8,896

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

ریاضی

Master of Science

(Mathematics)

6,646

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

علوم فلسفه

Master of Science

(Science Philosophy)

-

3 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

Master of Science

(Full Research)

21,219

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم

(بجز ریاضی و فلسفه)

Doctor of Philosophy (Except Maths & Science Philosophy)

15,594

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم (ریاضی)

Doctor of Philosophy (Maths)

15,594

4 ترم

تحقیق

دکترا علوم

Doctor of Philosophy

( Science Philosophy)

 

Faculty of Arts and Social Science

(دانشکده هنر و علوم اجنماعی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم انتشارات

Master of  Publishing Studies

11,056

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک و دفاعی

Master of Strategic

and Defense Studies

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تاریخ جنوب شرقی آسیا

Master of Arts

(Southeast Asian History)

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

تاریخ مالزی

Master of Arts

(Malaysia History)

9,031

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

مطالعات تمدن

Master of Arts

(Civilization Studies)

7,906

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

ادبیات انگلیسی

Master of Arts

(English Literature)

13,718

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of The Built Environment

(دانشکده محیط زیست)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

16,396

2 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

معاملات املاک

Master of Real Estate

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم معماری

Master of Science

(Architecture)

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم ساختمان

Master of Science

(Building)

13,396

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم

معاملات املاک

Master of Science

(Real Estate)

18,594

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Business and Accountancy

(دانشکده مدیریت و حسابداری )

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

28,736

5 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

((MBA

Master of Business Administration

24,107

5 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد مدیریت

Master of Management

22,854

4 ترم

واحددرسی و تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

 

Faculty of Computer Science and Information Technology

(دانشکده کامپیوتر و ای تی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

11,538

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

علوم اطلاعات و کتابخانه

Master of Library

and Information Science

12,181

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

12,496

2 ترم

تحقیق

19,381

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

Master of Software Engineering

17,131

3 ترم

واحددرسی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات (IT)

Master of Information Technology

14,776

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

-

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (مالتی مدیا)

Master of Computer science(Multimedia)

-

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر(بانک اطلاعاتی و شبکه)

Master of Computer science(Data Communication and Computer Network)

-

3 ترم

واحددرسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (سیستم های مدیریت اطلاعات)

Master of Computer science(Management Information Systems)

13,156

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Dentistry

(دانشکده دندانپزشکی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

58,756

4 ترم

واحد درسی

جراحی دندان

Master of Dental Surgery

155,472

4 سال

واحد درسی

تخصص دندانپزشکی

 

Master of Clinical Dentistry

155,472

4 سال

واحد درسی

تخصص ارتودنسی

Master of Orthodontics

89,558

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص

بهداشت عمومی دهان

Master of Public Health

(Oral Health)

44,704

2 سال

واحد درسی و تحقیق

بهداشت عمومی دندان

Master of Science

(Dental Public Health)

20,236

2 ترم

تحقیق

علم دندان

Master of Dental Science

59,934

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Economics and Administration

(دانشکده اقتصاد)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

11,356

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

اقتصاد

Master of Economics

9,796

2 ترم

تحقیق

13,021

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

Master of Public Administration

9,796

2 ترم

تحقیق

11,356

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

آمار کاربردی

Master of Applied Statistics

9,796

2 ترم

تحقیق

21,594

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Education

(دانشکده اموزش)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

11,536

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

آموزش

Master of Education

10,741

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

15,136

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد مشاوره

Master of Counseling

11,536

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

Master of Educational Management

11,536

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

تکنولوژی آموزشی

Master of Instructional Technology

11,536

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

آموزش کودکان

Master of  Early Childhood Education

12,616

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

آموزش ریاضیات و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات

Master of Mathematics Education with Information and Communication Technology

12,616

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

آموزش علوم و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات

Master of Science Education with Information and Communication Technology

32,259

6 ترم

واحد درسی و تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

14,844

4 ترم

تحقیق

 

Faculty of Engineering

(دانشکده فنی و مهندسی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

18,196

3ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی

حفاظت و امنیت  محیط زیست

Master of Engineering

(Safety , Health& Environment)

22,036

3ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مهندسی زیست پزشکی

Master of Engineering

(Biomedical)

-

3ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مهندسی

Master of Engineering

11,577

3 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

علوم مهندسی

Master of Engineering Science

18,594

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Languages and Linguistics

(دانشکده زبان و زبان شناسی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

8,858

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

انگلیسی به عنوان زبان دوم

 

 

Master of English as

Second Languages

 

 

9,391

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

8,858

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

مطالعات زبانهای مدرن

Master of Modern

Languages Studies

9,337

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

9,391

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد زبانشناسی

Master of Linguistics

8,858

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

19,344

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of law

(دانشکده حقوق)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

8,876

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

حقوق

Master of Law

8,041

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

8,896

2 ترم

تحقیق

-

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد حقوق کیفری

Master of Criminal Justice

15,594

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Medicine

(دانشکده پزشکی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص بیهوشی

Master of Anesthesiology

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص تومور شناسی

Master of  Clinical Oncology

40,179

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص پاتولوژی

( پاتولوژی پزشکی  قانونی)

Master of Medical Science in Clinical Pathology

(Forensic Pathology)

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص زنان و زایمان

Master of  Obstetric and Gynecology

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص چشم پزشکی

Master of  Ophthalmology

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص گوش و حلق و بینی

Master of  Otorhinolaryngology(Head and Neck Surgery)

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص  اطفال

Master of  Pediatrics

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص روانشناسی بالینی

Master of Psychological Medicine

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

بهداشت عمومی

Master of Public Health

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص رادیولوژی

Master of  Radiology

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص توانبخشی

Master of  Rehabilitation Medicine

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص پزشکی ورزش

Master of  Sports Medicine

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص جراحی

Master of Surgery

40,179

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص جراحی ارتوپدی

Master of  Orthopedic Surgery

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص پاتولوژی

Master of  Pathology

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص داخلی

Master of  Internal Medicine

40,287

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص فوریتهای پزشکی

Master of Emergency Medicine

40,179

4 سال

واحد درسی و تحقیق

تخصص پزشکی خانواده

Master of  Family Medicine

9,469

2 ترم

واحد درسی و تحقیق

بهداشت عمومی

Master of Medical Science in Public Health

16,216

2 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد    فیزیک پزشکی

Master of  Medical Physics

11,146

2 ترم

واحد درسی و تحقیق

11,146

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم پزشکی

Master of  Medical Science

29,094

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Medicine

29,094

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Academy of Islamic Studies

(دانشکده علوم اسلامی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

5,603

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

دین

Master of  Shariah

5,131

2 ترم

تحقیق

5,603

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

اصول دین

Master of  Usuluddin

5,131

2 ترم

تحقیق

5,159

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی

Master of  Islamic Studies

12,684

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Academy of Malay Studies

(دانشکده علوم مالایی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

5,776

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

زبان مالایی

Master of  Malay Studies

6,713

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

5,071

2 ترم

تحقیق

12,574

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Cultural Center

(دانشکده فرهنگ شناسی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

11,056

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد هنر (بازیگری ، موسیقی، نمایشنامه)

Master of  Art

(performing Arts)

Master of  Art

(drama / Music / Dance)

8,896

2 ترم

تحقیق

11,056

3 ترم

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد

هنرهای تجسمی

Master of  Arts

(Visual Arts)

8,896

2 ترم

تحقیق

15,594

4 ترم

تحقیق

 

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Institute of Asia-Europe

(دانشکده مطالعات اسیا و اروپا)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

60,938

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

مدیریت اطلاعات

International Masters of Information Management

60,938

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

اهداف منطقه ای

International Masters of

Regional intention

60,938

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

سرمایه گذاری خرد و کلان

International Masters of  Small and Medium Enterprise

60,938

2 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد

مطالعات آسیا

International Masters of

Asian Studies

13,719

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Institute of Principalship Studies

(دانشکده مطالعات ریاست)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

9,826

3 ترم

واحد درسی

کارشناسی ارشد principalship

Master of  Principalship

17,196

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Institute of Postgraduate Studies

(دانشکده تحصیلات تکمیلی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

12,469

2 ترم

تحقیق

کارشناسی ارشد

Master of Philosophy

13,718

4 ترم

تحقیق

دکترا (علوم)

Doctor of Philosophy (Science)

17,469

4 ترم

تحقیق

دکترا (هنر)

Doctor of Philosophy (Arts)

 

 

Sports Center

(دانشکده تربیت بدنی)

شهریه کل تحصیل رینگت

طول دوره

شیوه تحصیل

رشته

Program

17,469

4 ترم

تحقیق

دکترا

Doctor of Philosophy

لیست رشته کارشناسی دانشگاه UM

Faculty of Computer Science & Information Technology

(دانشکده کامپیوتر و ای تی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

21,400

کارشناسی کامپیوتر

(هوش مصنوعی)

Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)

3 سال

21,400

کارشناسی کامپیوتر

(سیستم کامپیوتر و شبکه)

Bachelor of Computer Science (Computer System and Networking)

3 سال

21,400

کارشناسی کامپیوتر

(سیستم مدیریت اطلاعات)

Bachelor of Computer Science (Information System and Management)

3 سال

21,400

کارشناسی کامپیوتر

(مهندسی نرم افزار)

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

3 سال

21,400

کارشناسی IT

(مدیریت)

Bachelor of Information Technology (Management)

3 سال

21,400

کارشناسی IT

(مالتی مدیا)

Bachelor of Information Technology (Multimedia)

Faculty of Economics & Administration

(دانشکده اقتصاد)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

16,100

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of

Economics (BEc)

Faculty of Education

(دانشکده اموزش)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

4 سال

16,600

کارشناسی آموزش

Bachelor of

Education (TESL)

Faculty of Engineering

(دانشکده فنی و مهندسی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

4 سال

20,400

کارشناسی مهندسی

( محیط زیست )

Bachelor of Engineering (Environmental)

4 سال

25,520

کارشناسی (مهندسی مواد)

Bachelor of Engineering (Materials)

4 سال

20,400

کارشناسی مهندسی (CAD/CAM)

Bachelor of Engineering

(CAD/CAM)

4 سال

20,400

کارشناسی مهندسی

( ساخت و تولید)

Bachelor of Engineering (Manufacturing)

4 سال

20,400

کارشناسی مهندسی

( عمران)

Bachelor of Engineering

(Civil)

4 سال

20,300

کارشناسی مهندسی ( برق )

Bachelor of Engineering (Electrical)

4 سال

20,200

کارشناسی مهندسی (شیمی)

Bachelor of Engineering (Chemical)

4 سال

20,400

کارشناسی

( مهندسی مکانیک)

Bachelor of Engineering (Mechanical)

4 سال

21,300

کارشناسی

( مهندسی مخابرات)

Bachelor of Engineering (Telecommunication)

4 سال

24,100

کارشناسی مهندسی پزشکی

Bachelor of Biomedical Engineering

4 سال

21,500

کارشناسی

( مهندسی کامپیوتر)

Bachelor of Engineering in Computer

Faculty of Languages and Linguistics

(دانشکده زبان و زبان شناسی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (عربی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Arabic)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و زبان شناسی (چینی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Chinese)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (زبان انگلیسی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (English)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (فرانسه)

Bachelor of Languages

& Linguistics (French)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (آلمانی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (German)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (ایتالیایی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Italian)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (ژاپنی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Japanese)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (اسپانیایی)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Spanish)

3 سال

17,500

کارشناسی زبان و

زبان شناسی (زبان تامیل)

Bachelor of Languages

& Linguistics (Tamil)

Faculty of Medicine

(دانشکده پزشکی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

19,200

کارشناسی

زیست پزشکی

Bachelor of

Biomedical Science

Faculty of Science

(دانشده علوم)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

19,700

کارشناسی فناوری و علوم

Bachelor of Science

(Science and Technology)

3 سال

19,700

کارشناسی

ریاضیات  ، آمار ، ریاضیات کامپیوتری و صنعتی

Bachelor of Science (Mathematics , Statistics , Industrial and Computational Mathematics)

3 سال

19,700

کارشناسی فیزیک

Bachelor of Science

(Physics)

3 سال

19,700

 

 

کارشناسی شیمی

Bachelor of Science (Chemistry)

3 سال

19,700

کارشناسی  بیو شیمی

Bachelor of Science (Biochemistry)

3 سال

19,700

کارشناسی میکروبیولوژی

Bachelor of Science (Microbiology)

4 سال

19,700

کارشناسی علوم

(ریاضیات آماری و مالی)

Bachelor of Science

( Actuarial and Financial Mathematics)

3 سال

19,700

کارشناسی بایواینفورماتیک

Bachelor of Science (Bioinformatics)

3 سال

19,700

جغرافیا

Bachelor of Science     (Geography)

3 سال

19,700

کارشناسی بیوتکنولوژی

Bachelor of Science (Biotechnology)

3 سال

19,700

کارشناسی

علوم و مدیریت محیط زیست

Bachelor of Science (Science

And Environmental Management)

3 سال

19,700

کارشناسی

اکولوژی و گوناگونی زیستی

Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity)

3 سال

19,700

کارشناسی  بهداشت محیط

Bachelor of Science

(Bio Health Science)

3 سال

19,700

کارشناسی

ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

Bachelor of Science (Genetics and Molecular Biology)

3 سال

19,700

کارشناسی علوم

(زمین شناسی

و زمین شناسی کاربردی)

Bachelor of Science

(Geology and Applied Geology)

Faculty of The Built Environment

(دانشکده محیط زیست)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

21,600

کارشناسی

نقشه کشی ساختمان

Bachelor of Building Surveying

3 سال

20,700

کارشناسی معاملات املاک

Bachelor of Estates Management

3 سال

20,700

کارشناسی

نقشه برداری کمی

Bachelor of Quantity Surveying

3 سال

21,800

کارشناسی علوم معماری

Bachelor of Science in Architecture

Sports Center

(دانشکده تربیت بدنی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

19,100

کارشناسی

علوم ورزشی

Bachelor of Sport Science

Faculty of Business and Accountancy

(دانشکده مدیریت و حسابداری )

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

4 سال

17,000

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accounting(BAcc)

3 سال

17,800

کارشناسی مدیریت اجرایی

Bachelor of Business Administration(BBA

Faculty of Arts and Social Sciences

(دانشکده هنر و علوم اجنماعی)

(زبان تدریس در این دانشکده مالایی می باشد*)

طول دوره

شهریه کل تحصیل (رینگت)

رشته

Program

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(عدالت اجتماعی و اجرایی)

Bachelor of Arts(BA) Administration and Social Justice

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(جامعه شنا سی و مردم شناسی)

Bachelor of Arts(BA) Anthropology and Sociology

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات شرق آسیا)

Bachelor of Arts(BA)

East Asian Studies

3 سال

17,300

کارشناسی

( زبان انگلیسی)

Bachelor of Arts(BA)

English

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات محیط زیست)

Bachelor of Arts(BA) Environmental Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعت جنسیت)

Bachelor of Arts(BA)

Grender Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر (جغرافیا)

Bachelor of Arts(BA)

Geography

3 سال

17,300

کارشناسی هنر (تاریخ)

Bachelor of Arts(BA)

History

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

( مطالعات هند)

Bachelor of Arts(BA)

Indian Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات بین المللی)

Bachelor of Arts(BA) International

Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر (ریاضیات)

Bachelor of Arts(BA) Mathematics

3 سال

17,300

کارشناسی هنر (رسانه)

Bachelor of Arts(BA)

Media Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات جمعیت)

Bachelor of Arts(BA)

Population Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات جنوب شرق آسیا)

Bachelor of Arts(BA)

South East Asian Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات چینی اندونزی)

Bachelor of Arts(BA)

Tionghoa Studies

3 سال

17,300

کارشناسی هنر

(مطالعات  طراحی شهری)

Bachelor of Arts(BA) Township and Urban Planning Studies

 جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »دانشگاه مالايا UM
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0