مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
آیین نامه تحصیلی و اقامتی

 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

پاره ای از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران،که ممکن است مورد نیاز دانشجویان خارج از کشور باشد در زیر ارائه شده است :

 ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای مالزی

دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ یک‌ (خوب)

دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ دو (متوسط)

مقررات جدید ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور

شرایط انتقال دانشجو به داخل

خروج قانونی از کشور

انتقال به مقطع دکتری تخصصی (دانشگاه تهران)

مدارک لازم


یادآوری مهم به داوطلبان

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای مالزی

 دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ یک‌


Universiti Malaya(UM)

Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM)

Universiti Sains Malaysia(USM)

Universiti Teknologi Malaysia(UTM)

Universiti Putra Malaysia(UPM)

Multi Media Universiti(MMU)

Universiti Teknologi Mara (UiTM)


 توضیح : دانشگاه تکنولوژی مارا تا مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و در مقطع Ph.D صرفاً در رشته های معماری، هنر و طراحی (توسعه شهری) معتبر شناخته شده است.

 دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ دو


Universiti Malaysia Sarawark

Universiti Malaysia Sabah

Universiti Utara Malaysia

Universiti Islam Antarabangsa

Universiti Pendidlkan Sultan Idris

Universiti Tenaga Nasional

University Petronas

Malaysia University of Science and Technology

Asia Pascific Institute Of Information Technology  - APIIT

University college Sedaya International -UCSI


 توضیح : دانشگاه UCSI صرفا در رشته های مهندسی برق ومکاترونیک، موسیقی،مدیریت بازرگانی،مدیریت فناوری اطلاعات، معماری و علوم اجتماعی تا مقطع کارشناسی مورد تایید می باشد و در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مذکور به طور مشروط و با بررسی کیفی ( اخذ آزمون، بررسی پایان نامه و ارائه مقاله(قابل ارزشیابی می باشد.


Curtin University of Technology - Sarawak Campus Malaysia

Monash University Malaysia


  توضیح : دانشگاه Monash شعبه مالزی تاسطح کارشناسی در کلیه رشته ها وکارشناسی ارشد صرفا" دررشته فناوری اطلاعات قابل ارزشیابی میباشد.

KDU College

توضیح : این کالج تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های هتلداری و جهانگردی قابل ارزشیابی است

Universiti Industri Selangor

توضیح : این دانشگاه تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های مهندسی و بیوتکنولوژی قابل ارزشیابی می باشد

Universiti Kuala Lumpur

توضیح : این دانشگاه در کلیه رشته ها تا مقطع کارشناسی قابل ارزشیابی است

مدارک صادره از دانشگاه لیم کونگ وینگ به شرط آنکه تاریخ شروع به تحصیل قبلاز فوریه 2007 باشد، قابل بررسی و ارزشیابی میباشد  

ضمنا" در گروه رشته های پزشکی مدارک دانشگاههای UM و USM و UKM و UPM  مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

1- کلیه‌ مدارک‌Diploma   و 2Certificate  یا 3 سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک‌ Bachelor  نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌2-  مدارک Diploma به همراه‌Post Graduate Diploma )PGD)   در مجموع‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌تبصره:  در صورت‌ داشتن‌ مدرک‌Bachelor ، برای‌ مدرک‌ PGD  فقط‌ صحت‌ صدور تأیید می‌شود.

‌‌3 - مدارک‌Bachelor   از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 و 2 بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ یا پیش‌ دانشگاهی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

4 -  مدارک Master صرفا" از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌ 5 - مدارک‌Ph.D.   صرفاً‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ مالزی‌

مدارک

شرایط

ارزشیابی

Diploma

Certificate

2 یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

کاردانی

Diploma+P.G.D

از دانشگاه‌های گروه یک و دو با چهار سال تحصیل بعد از  دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی، در مجموع

کارشناسی

Bachelor

از دانشگاه‌های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

کارشناسی

Master

از دانشگاه‌های گروه یک

کارشناسی ارشد

(Ph.D.)

از دانشگاه‌های گروه یک

دکترا

 مقررات جدید ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور     

ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور      

(برای ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول ژانویه 2009باشد)

ماده 1:  در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1-2- اداره کل: اداره کل اموردانش آموختگان وزارت.

1-3-  مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-4-  ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت.

1-5-  اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.   

1-6-  مدت اقامت دانشجویی: مدت زمانی که متقاضی ارزشیابی رسماً به عنوان دانشجو در کشور محل تحصیل (به استناد گذرنامه) اقامت داشته باشد. خاتمه اقامت دانشجوئی در پایان دوره، تاریخ آخرین امتحان درسی و یا تاریخ انجام دفاعیه از پایان نامه/رساله منظور می شود.

1-7- طول اسمی دوره: مدت زمان دوره بر اساس تقویم آموزشی رسمی موسسه (جدول 1).

جدول 1 (طول اسمی و حداقل مدت اقامت دانشجویی برای دوره های تحصیلی مختلف)

 دوره تحصیلی

طول اسمی دوره (ماه)

حداقل مدت اقامت دانشجویی(ماه)

کاردانی

24

18

کارشناسی سه ساله

36

27

کارشناسی چهارساله

48

36

کارشناسی ارشد ناپیوسته

24

18

کارشناسی ارشد پیوسته

60

45

دکترای سه ساله

36

27

دکترای چهارساله

48

36

سایر دوره ها

به تشخیص اداره کل

1-8- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی حداقل به میزان مندرج در جدول 1 باشد.

1-9- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی کمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول 1) و بیش از نصف طول اسمی باشد.

1-10- تحصیلات غیرحضوری:

الف: تحصیلات مکاتبه ای، از راه دور، مجازی، الکترونیکی، مبتنی بر اینترنت و مانند آنها

ب: تحصیلات با مدت اقامت دانشجویی کمتر از نصف طول اسمی دوره مطابق جدول 1

ماده 2: برای ارزشیابی مدارک، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر کشور مندرج در آدرس اینترنتی زیر نیز الزامی است.

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx

ماده 3: مدارک دانشگاهی حاصل از  تحصیلات نیمه حضوری در هیچیک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد  قابل ارزشیابی نیست.

3-1-  شرایط لازم برای بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دکتری :

الف) داشتن استاد راهنمای داخلی (از اساتیدی که در دانشگاه های دولتی داخل کشور مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می باشند) از ابتدای تحصیل با تایید معاونت آموزشی دانشگاه. پرداخت هزینه های مربوط (به تشخیص دانشگاه) به عهده دانشجو است.

ب) احراز توانمندی های علمی- پژوهشی و حرفه ای متقاضی (از طریق اخذ آزمون، مصاحبه، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله* و یا بررسی نتایج علمی و قابلیتهای حرفه ای).

هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

-  در نشریات معتبر علمی- پژوهشی و با نمایه بین المللی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها- هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند- احصاء نمی شود).

-   دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد.

-   موضوع آن، هم راستا با رساله دکتری باشد.

-   مقالات توسط حداقل دو عضو هیأت علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تآلیف آنها توسط متقاضی احراز گردد.

ماده 4 : مدارک دانشگاهی حاصل از  تحصیلات غیر حضوری در هیچیک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  قابل ارزشیابی نیست.

ماده 5 : ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت عناوین "حضوری" و "نـیـمــه حـضــوری" (صرفاً برای مقطع دکتری و مطابق با ماده 3) انجام می شود.  درج عبارت "نیمه حضوری" در ارزشنامه های مربوط ضروری است.

ماده 6 : اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

مـاده 7 :  مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

  7-1- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل  ارزشیابی خواهند بود.

7-2- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی وبا توجه به نظام آموزشی متعارف درمؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل با رعایت کامل ماده 3 و درصورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهندبود.

7-3- در مورد آن دسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، در یکی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.

ماده 8 :  مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژة "حرفه ای" قابل ارزشیابی خواهد بود.

ماده 9 : حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند، در صورت تکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهائی و یا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون  ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

9-1-  حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصیلات خارجی کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسی" ارزشیابی شده حسب درخواست متقاضی با رعایـت دو شرط زیـــــر نیز قابل بررسی است.

-  مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد.

-  طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده 10: تحصیلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصیل به صورت ذیل قابل ارزشـیـابـــــــی خواهد بود.

10-1- تحصیلات ناتمام دوره های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد  واحدهای درسی یا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــی"  قابل ارزشیابی است.

10-2- تحصیلات ناتمام دوره های" کارشناسی ارشد پیوسته " چنانچه متقاضـی دروس لازم درسطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تایید کمیسیون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسی" قابل ارزشیابی است. 

ماده 11: ارزشیابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصیل، نظام آموزشی،  طول و کیفی�'ت تحصیل، می تواند حسب نظر مدیرکل،کمیسیون و یا شورای ارزشیابی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیتهـــای حرفه ای) صورت پذیرد.

ماده 12: مدارک تحصیلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمـــــی داخــــــل کـشــــور ارزشـیابــــــی می شـــود.کمیسیون های ارزشیابی در تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مد نظر قــرار می دهند.

ماده 13: مدارک رشته های مرتبط با "زبان و ادبیات فارسی" از کلیه دانشگاه های خارجی که مورد تایید وزارت متبوع باشند با بررسی کیفی برابر ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده 14: ارزشیابی مدارک "زبان خارجی ثالث" بنابه تشخیص کمیسیون و با بررسی کیفی انجام می گردد.

ماده 15: مدارک دوره های شش ساله تحصیل (MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــرای عمومی حرفه ای دامپزشکی" و بدون ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می گــــــردد.

ضمناً مدارک دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می شود.

ماده 16:  مدارک دوره (Doctor of BusinessAdministration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله کامل  (Full Paper) در زمینه رشته تحصیلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده و در نشریات معتبر دارای نمایه (Index) بین المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

ماده 17: مدارک صادره از دانشگاه هایی که از نظر وزارت متبوع غیرمعتبر ولی از نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذیل قابل بررسی و ارزشیابی می باشند.

الف) مدارک دوره های کاردانی به شرط دارا بودن دیپلم کامل متوسطه از ایران یا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ماخذکاردانی قابل بررسی وارزشیابی است.

ب) مدارک دوره های کارشناسی در صورت احراز هریک از شرایط ذیل براساس ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ماخذ کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است.

ب-1) از طریق معرفی به یکی از دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور و جامع علمی- کاربردی جهت تعیین سطح و تکمیل واحد (درصورت ضرورت حداکثر تا 40 واحد از دروس اصلی و تخصصی با توجه به نظر دانشگاه پذیرنده).

ب-2) قبولی در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسی توسط سازمان سنجش آموزش کشور.

ب-3) شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مربوط.

ب-4) درصورت تمایل متقاضی، مدرک کارشناسی موردنظر به ماخذ کاردانی (یک مقطع پایین تر) قابل بررسی و ارزشیابی است.

این مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه هایی است که از نظر مسئولین ذیربط در کشور خارجی مورد نظر (مانند وزارت علوم) به عنوان یک موسسه آموزش عالی معتبر شناسائی شده باشند.

ماده 18:  بررسی و ارزشیابی مدارک مقطع دکترای رشته های مربوط به زبان و ادبیات (عربی، روسی و ...) که بنابه ضوابط مربوط نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین المللی است، می تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط (کشورهای عربی، روسیه و ...) انجام پذیرد.

ماده 19: هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض در رابطه با عناوین اعطایی در ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی این مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نیز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بدیهی است پس از صدور ارزشنامه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

ماده 20: برای ارزشیابی، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه و تکمیل کار برگه های مربوط  الزامی است.

 شرایط انتقال دانشجو به داخل

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی داخل کشور به جز گروه پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 شرایط عمومی

 خروج قانونی از کشور

 • معتبر بودن موسسه مبدا از نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی
 • دارا بودن مدارک تحصیلی تایید شده مقاطع قبلی
 • نداشتن بیش از یکسال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا به موسسه مقصد
 • انتقال به مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

دارا بودن دیپلم 12 ساله یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره های کارشناسی نباید کمتر از 12باشد.

گذراندن حداقل 12 واحد درسی یا معادل آن در یک نیمسال تحصیلی انتقال به مقطع کارشناسی پیوسته دارا بودن دیپلم 12 ساله یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره های کارشناسی نباید کمتر از 12باشد.

گذراندن حداقل 24 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین 2.5 از 4یا معادل آنانتقال به مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته  گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین 3 از 4 یامعادل آن انتقال به مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره های دکتری حرفه ای  نباید کمتر از 14باشد.

گذراندن حداقل 48 واحد درسی یا معادل آن در دوسال تحصیلی با میانگین حداقل 3 از4 یا معادل آنانتقال به مقطع دکتری تخصصی

حداکثر یک سال از دوره تحصیل تا زمان دفاع از رساله باقی مانده باشد. در مواردخاص شورای آموزشی موسسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

 تبصره : موسسات غیر دولتی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در صورتی که دانشجو دارای شرایط نمره و واحد مندرج در ماده 3 نباشد منوط به آنکه از حداقل نمره قبولی ( دوره متوسطه و پیش دانشگاهی) و تعداد واحدها از یک ترم کمتر نباشد با تشخیص کمیسیون موارد خاص موسسه نسبت به پذیرش دانشجو اتخاذ تصمیم نماید.

 تبصره : در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری، به تشخیص استاد راهنما ، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند.

 انتقال به مقطع دکتری تخصصی (دانشگاه تهران)

دانشجویان دوره دکتری که کلیه دروس مربوط و امتحان جامع را به تشخیص شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی، با موفقیت گذرانده و فقط پایان نامه آنها نیمه تمام مانده باشد، در صورت احراز شرایط انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه تهران می توانند پایان نامه خود را بر اساس آیین نامه دوره دکتری در این دانشگاه بگذرانند.

مدارک لازم

1- اصل و فتوکپی مدرک دیپلم کامل متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات

2- اصل و فتوکپی گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه همراه با اصل و فتوکپی کلیه ریزنمرات و مدارک تحصیلی دوره نیمه تمام (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل رسیده باشد.

3- اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی با ریز نمرات آن (برای متقاضیان انتقال به کارشناسی ارشد)

4- اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی ارشد با ریزنمرات آن (برای متقاضیان انتقال به دوره دکتری)

5- اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده از ایران برای دانشجویانی که قبل از دیپلم متوسطه از ایران خارج شده اند.

6- یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

7- یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه

8- فتوکپی برگه وضعیت خدمت نظام وظیفه برای آقایان

9- یک قطعه عکس

10- فتوکپی احکام بورس ( برای دانشجویان بورسیه و همسر و فرزندان آنان) و موافقت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج برای ادامه تحصیل در ایران

11- فتوکپی حکم کارگزینی هیات علمی ( برای اعضای هیات علمی دانشگاههای داخل کشور و همسر و فرزندان آنان)

12- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده از کشور خارجی به زبان اصلی و یک نسخه ارزشیابی شده آن ( برای همسر و فرزندان فارغ التحصیلان بورسیه و عضو هیئت علمی دانشگاهها که پس از اخذ مدرک در کشورهای خارج به ایران مراجعت کرده اند)

13- در صورتیکه متقاضی به دلایل سیاسی _ فرهنگی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده است، ارائه مدارک مستند از سوی وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر این امر بنماید.

 یادآوری مهم به داوطلبان

کلیه مدارک تحصیلی باید با مهر و تایید دانشگاه مبدا و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل باشد.

آخرین دانشگاه که در خارج از کشور تحصیل می کردید باید مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری باشد.

در صورتیکه مدرک دیپلم یا کارشناسی و یا کارشناسی ارشد را در خارج از کشور گرفته اید، باید ارزشیابی شده آنرا حسب مورد توسط وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری به همراه یک نسخه به زبان اصلی آن ارائه کنید.

کلیه مدارک مورد نیاز به همراه درخواست داوطلب باید مستقیما به دانشگاه مورد نظردر ایران ارائه شود.

1- فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها که در زمان فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی و همچنین فرزندان کارمندان رسمی دولت که در زمان ماموریت خارج از کشور در دانشگاههای خارجی شاغل به تحصیل شده اند جهت تشکیل پرونده و انتقال ، به اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند.

2- خواهشمند است کلیه مدارک را در یک نوبت ارائه نمایید.

به دانشجویان توصیه می شود که به دلیل تغییر و تحولاتی که ممکن است در این قوانین ایجاد شود و برای به روز رسانی  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند:

http://www.ir-sr.com/index.phpجهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »آيين نامه ها
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
 • تحصیل در استرالیا
 • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
 • تحصیل در کانادا

 • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

  Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0