مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
ویزای امور اجتماعی

  ویزای امور اجتماعی

همه کسانی که به منظور امور اجتماعی وارد مالزی می شوند باید دارای ویزا باشند. ویزای امور اجتماعی در تمام مرز های ورود به کشور مالزی صادر می شود.

موارد صدور ویزای امور اجتماعی :

دیدار از خویشاوندان
گردشگری
روزنامه نگاری و خبر نگاری
شرکت در جلسات
شرکت در جلسات تجاری
بازدید از کارخانجات
رسیدگی به حساب شرکت
امضا قرارداد
انجام تحقیقات برای سرمایه گذاری و احداث کارخانه
شرکت در سمینار
بررسی شرایط تحصیلی برای دانشجویان و یا امتحانات دانشگاهی
شرکت در رقابت های ورزشی
دیگر فعالیت هایی که ذکر نشده ولی مدیر کل
مهاجرت با آن موافق باشد.

تمدید ویزای امور اجتماعی :

به طور کلی ویزای امور اجتماعی امکان تمدید ندارد هر چند در موارد خاص مانند بیماری، تصادف، جنگ در کشور مبدا امکان تمدید دارد.
متقاضی می بایست ادله ی کافی و همچنین بلیت برگشت تایید شده را ارایه دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید :

تکمیل و ارایه تقاضای تمدید توسط شخص متقاضی.
ارایه و دریافت
گذرنامه توسط شخص متقاضی.
تکمیل و ارایه ی فرم IMM. 55 برای تمدید ویزای امور اجتماعی.
ارایه ی بلیت تایید شده ی برگشت به میهن و یا ویزا
و بلیت سفر به کشور ثالث.

هزینه ی تمدید:

مبلغ پنجاه رینگیت برای هر ماه تمدید.

موارد صدور ویزا با شرایط خاص:

برای اشخاص زیر با شرایط اعلام شده ویزای امور اجتماعی به صورت خاص صادر می شود.

والدین داشنجویان خارجی در مالزی :

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
شناسنامه ی دانشجو
نامه ی اشتغال به تحصیل دانشجو از دانشگاه
فتوکپی
گذرنامه ی دانشجو

بستگان درجه اول دانشجویان خارجی :
( والدین و فرزندان)

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 47 ( سه نسخه )
فرم Imm 12 ( دو نسخه )
دو قطعه عکس قطع
گذرنامه
مدارک دال بر ارتباط خانوادگی
فتوکپی گذرنامه

موارد مورد توجه:
تقاضا نامه به همراه پاس دانشجویی می تواند به نزدیکترین سفارتخانه خارجی
مالزی ارسال شود.
در کشورهایی که سفارتخانه مالزی وجود ندارد، روادید در مرز ورودی صادر می شود.
تقاضا برای تمدید یک ماه پس از ورود در نزدیک ترین اداره مهاجرت
به موسسه آموزشی انجام می شود.

بیمار و یک نفر همراه
برای درمان در مراکز درمانی مالزی

مدارک مورد نیاز:
نامه از بیمارستان دولتی/ بیمارستان تخصصی

سالمندان بالای شصت سال :
برای سالمندانی که در کشور خود از حمایت خانوادگی برخوردار نیستند ولی در مالزی از حمایت خانوادگی و مالی برخوردارند.

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
کارت شناسایی کفیل
مدارک دال بر ارتباط خانوادگی
نامه ی درخواست از طرف کفیل
تعهد رسمی

همسران و فرزندان دارندگان روادید موقت :
(استخدام موقت)

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55 (دو نسخه)
فرم Imm 38 (دو نسخه)
فرم Imm 8 (دو نسخه)
فرم Imm 10 (دو نسخه)
دو قطعه عکس قطع
گذرنامه
مدارک دال بر ارتباط خانوادگی
فتوکپی گذرنامه

موارد مورد توجه:
کفیل می بایست تقاضانامه را تسلیم اداره ی اتباع خارجی
کوالالامپور کند. (برای مثال کارفرما برای دارنده روادید استخدام موقت.)
تقاضا نامه برای ویزا می بایست قبل از ورود شخص به مالزی
فرستاده شده باشد.

زوجه ی شهروند:

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55 ( دو سری)
فرم Imm 38 (دو سری - در صورت ضرورت)
فتوکپی
پاسپورت شوهر و زن (تمامی صفحات)
فتوکپی کارت شناسایی شوهر
فتوکپی گواهی شهروندی شوهر
فتوکپی سند ازدواج
اظهارنامه قانونی (زن وشوهر همچنان در عقد یکدیگرند)
دو قطعه عکس قطع گذرنامه
از شوهر و زن
کارت دعوت به عروسی (در صورت ضرورت)
فتوکپی گواهی تولد فرزندان
فتوکپی مدرک طلاق
تعهد رسمی
عکس های عروسی

موارد مورد توجه:
به عنوان بازدید کننده وارد
مالزی شوید و برای تمدید قبل از ابطال پاسپورت اقدام نمایید.
اقدام برای گرفتن ویزا با معرف در صورت لزوم
ویزا
JP می تواند صادر شود.

 

زوجه ی مقیم دایمی

مدارک مورد نیاز:
فتوکپی کارت شناسایی شوهر - یک برگ
فتوکپی از اجازه ورود شوهر - یک برگ
فتوکپی
گذرنامه ی زوجه (یک نسخه از تمام صفحات)
فتوکپی از سند ازدواج (یک نسخه)
در صورتی که عقد در خارج کشور انجام شده فتوکپی تایید شده مورد نیاز است
دو قطعه عکس قطع گذرنامه
از زوجه
دو سری فرم Imm 47
یک سری فرم Imm 55
یک سری فرم Imm 38
تعهد نامه ی رسمی

توجه :

1- برای آغاز مراحل می بایست شش ماه از ازدواج گذشته باشد. 2-
ویزا با اعتبار شش ماهه صادر و هر شش ماه یکبار تمدید می گردد.

زوجه ی شهروند (با ملیت چینی)

مدارک مورد نیاز:
دو سری فرم Imm 47
یک سری فرم Imm 55
یک سری فرم Imm 38
دو قطعه عکس قطع
گذرنامه از زوجه
فتوکپی گذرنامه
ی زوجه (یک نسخه از تمام صفحات)
اصل و فتوکپی از سند ازدواج (یک نسخه)
در صورتی که عقد در خارج کشور انجام شده فتوکپی تایید شده مورد نیاز است
مدرک طلاق برای مطلقه/ گواهی فوت برای بیوه
فتوکپی مدرک شناسایی کفیل (کارت شناسایی شوهر)
تعهد نامه ی رسمی

توجه:

1- حضور شوهر برای تقدیم تقاضا الزامی است. 2- تقاضا نامه باید توسط کفیل محلی پر شود.

همسر خارجی مطلقه شهروند:

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
حضور متقاضی الزامی است
سند ازدواج
مدرک طلاق
سند تولد فرزندان (در صورت ضرورت)
اظهارنامه قانونی (در صورتی که همچنان مطلقه باشد)
دیگر مدارک مرتبط

توجه:
ویزا با معرف
ویزای معتبر PMT 5/81 (در صورت ضرورت)

مشخصات کفیل:
اسم
شماره ی شناسنامه
نسبت

 

زوجه ی خارجی جدا شده شهروند:

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
حضور متقاضی الزامی است
سند ازدواج/ سند ازدواج در خارج
گزارش پلیس
گواهی تولد فرزندان (در صورت ضرورت)
اظهارنامه قانونی (شوهر ترک کرده باشد)
اثبات حمایت مالی
دیگر مدارک مرتبط

توجه:
حضور کفیل الزامی است.

مشخصات کفیل:
اسم
شماره ی شناسنامه
نسبت

 

همسر خارجی بیوه شهروند:

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
حضور متقاضی الزامی است
سند ازدواج
گواهی فوت شوهر
گواهی تولد فرزندان (در صورت ضرورت)
اظهارنامه قانونی ( فرد همچنان بیوه است)
دیگر مدارک مرتبط

توجه:
ویزا با معرف
ویزای معتبر PMT 5/81 (در صورت ضرورت)

مشخصات کفیل:
اسم
شماره ی شناسنامه
نسبت

 

فرزند شهروند :

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
سند ازدواج والدین
کارت شناسایی والدین
گواهی تولد فرزندان
فتوکپی از
پاسپورت هر کدام از والدین (در صورت ضرورت)

 

فرزند خوانده ی شهروند :

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
سند ازدواج والدین
حکم دادگاه برای حضانت فرزند
کارت شناسایی والدین
گواهی ولادت

 

ویزای بلند مدت برای زوجه و فرزندان مهاجران که در مالزی اقامت دایم دارند:

مدارک مورد نیاز:
فرم Imm 55
فرم Imm 38
اصل و فتوکپی کارت شناسایی شوهر
اصل و فتوکپی اجازه ورود شوهر
اصل و فتوکپی سند ازدواج که سفارتخانه مربوطه در
کوالالامپور آن را تایید کرده باشد
گواهی تولد فرزندان
اظهارنامه قانونی ( زن و شوهر هنوز در عقد یکدیگرند)
تعهد رسمی
فتوکپی رسید پرداخت ودیعه امنیتی (در صورت ضرورت)

 

ویزای خدمتکار همراه کارفرما :
خدمتگزار همراه شخصی که برای درمان پزشکی/ گردشگری/ جلسات/ دوره ها و سمینار ها در مالزی حضور خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز:
مدارک جهت اثبات خدمتکار بودن
مدارک دال بر اجازه کار در کشور مبدا کارفرماجهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »انواع ويزا در مالزي
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0